IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča              

     

Izglītības iestādēm jāpapildina VIIS ievadītā informācija

14.11.2016.

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina izglītības iestādes precizēt un papildināt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) nepieciešamo informāciju. Ievadāmo datu apjoms un raksturs atkarīgs no izglītības iestāžu statusa un īstenotajām izglītības programmām.

Lasīt vairāk >


Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas var īstenot dažādās piemērotās telpās

11.11.2016.

Ņemot vērā izglītības iestāžu jautājumus par telpām, kurās var īstenot interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir lūdzis Ekonomikas ministrijas skaidrojumu. Skaidrojumā teikts, ka izglītības procesu interešu izglītības, neformālās izglītības, mūžizglītības u.tml. jomā var organizēt telpās ar līdzīgu funkciju, proti, speciāli nemainot telpu lietošanas veidu. Tātad minēto izglītības programmu īstenošanai var izmantot telpas ar līdzīgām funkcijām, piemēram, biroja telpas, aktu zāle u.c. (biroju ēka, ēka izklaides pasākumiem u.tml.), vienlaikus domājot par drošu vidi, proti, ievērojot higiēnas un ugunsdrošības prasības, ko apliecina Veselības inspekcijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumi/kontroles akti.

Lasīt vairāk >


Pedagoga privātprakses sertifikātu izsniegšana notiks tāpat kā līdz šim

04.11.2016.

2016. gada 28. oktobrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”, kas turpmāk regulēs pedagogu privātprakses sertifikātu izsniegšanu. Sertifikātu izsniegšanas procedūra netiek mainīta un līdz šim izsniegtie sertifikāti ir spēkā.

Lasīt vairāk >


Baltijas valstu izglītības speciālisti diskutē par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu

22.09.2016.

2016. gada 6. un 7. septembrī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – kvalitātes dienests) pārstāvji devās uz Viļņu, lai divos nozīmīgos pasākumos – augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūru sanāksmē un Baltijas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) Nacionālo koordinācijas centru sanāksmē – ar Baltijas valstu izglītības jomas pārstāvjiem diskutētu par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu un tās pilnveides iespējām.

Lasīt vairāk >


Izsludināta pieteikšanās uz vispārējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas ekspertu vietām

15.09.2016.

Kvalitātes dienests aicina vispārējās izglītības iestāžu vadītājus un vadītāju vietniekus izglītības jomā pieteikties uz vispārējās izglītības akreditācijas ekspertu vietām.

Lasīt vairāk >


Informācija par izglītojamo ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem tiks ievadīta VIIS

15.09.2016.

Turpmāk izglītības iestādēm Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) būs jāievada arī informācija par izglītojamo ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, kavējumu ilgumu, to iemesliem un rīcību kavējumu novēršanai, kā arī izglītojamā mācību statusu un atskaitīšanas no izglītības iestādes iemeslu. To paredz otrdien, 13.septembrī Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"