IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā. 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja          

 

     

Sāk īstenot kursus pilsētu un novadu izglītības pārvalžu darbiniekiem

04.04.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” 2017.gada martā sācis īstenot profesionālās kompetences pilnveides programmu pilsētu un novadu izglītības pārvalžu darbiniekiem.

Lasīt vairāk >


Seminārā pārrunā profesionālās izglītības kvalitāti

04.04.2017.

Ceturtdien, 23.martā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkots seminārs, kurā pārrunāja profesionālās izglītības kvalitāti un darba devēju lomu profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanā, īpašu vērību pievēršot atgriezeniskās saites izveidei ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, lai noskaidrotu iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām, profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un nepieciešamiem uzlabojumiem.

Lasīt vairāk >


Parakstīta vienošanās par ESF projekta īstenošanu Izglītības kvalitātes valsts dienestā

22.03.2017.

2017. gada 16. martā Izglītības kvalitātes valsts dienests parakstījis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.

Lasīt vairāk >


Notiks seminārs par profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanu

20.03.2017.

Ceturtdien, 23.martā 09.30–17.30 Viesnīcā “Astor Riga Hotel” Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10 Izglītības kvalitātes valsts dienests rīko semināru „Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā indikatori un to ieviešana”. Seminārā, kurš noslēgs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenoto Erasmus+ projektu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru ieviešanu Latvijā, notiks diskusija par profesionālās izglītības kvalitāti, darba devēju lomu profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanā, nodarbinātības tendencēm Latvijā. Īpašu vērību seminārā pievērsīs galvenajam projekta sasniegumam – atgriezeniskās saites izveidei ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem, lai noskaidrotu iegūtās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Projekta laikā tika izstrādātas vairākas aptaujas anketas, kas palīdzēs iegūt pilnīgāku ainu par profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un nepieciešamiem uzlabojumiem.

Lasīt vairāk >


Akreditācijas procesā sāk izmantot Edurio elektroniskās aptaujas

09.03.2017.

No 2017. gada janvāra akreditācijas eksperti izglītības kvalitātes novērtēšanā sākuši izmantot Edurio platformas elektroniskās aptaujas anketas skolēniem, vecākiem un skolotājiem. Anketas ir būtisks un mūsdienīgs instruments, kas veicina akreditācijas ekspertu darba objektivitāti, vispusību un operativitāti. Elektronisko anketu izmantošana arī palīdz uzlabot akreditācijas procesa efektivitāti, ļauj ātri apkopot rezultātus, iegūstot tos arī grafiskā veidā, un izdarīt secinājumus par izglītības kvalitāti skolā.

Lasīt vairāk >


Izstrādāti grozījumi izglītības iestāžu un programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas noteikumos

03.03.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību””, kā arī noteikumu projekta anotāciju.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"