IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča             

     

Apkopoti dati par izglītības iestādēs nereģistrētiem bērniem

02.02.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests publiskojis ikgadējo apkopojumu par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem. 2016./2017. mācību gadā izglītības iestādēs nav reģistrēti 17 357 bērni 7-18 gadu vecumā un 1665 bērni 5 un 6 gadu vecumā. Lielākais izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits atrodas ārzemēs – 13803 bērni 7-18 gadu vecumā un 961 bērns 5 un 6 gadu vecumā. Otrs lielākais izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu īpatsvars (2024 bērni 7-18 gadu vecumā, 204 bērni 5 un 6 gadu vecumā) ir citas valsts pilsoņi, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, tomēr pārsvarā uzturas savas pilsonības valstī un tur arī iegūst izglītību. Šogad satraukumu rada salīdzinoši lielais to bērnu skaits, par kuriem pašvaldībai nav informācijas. 2016. gadā pašvaldības nav noskaidrojušas informāciju par 1015 bērniem (pagājušajā gadā tādu bērnu bija tikai 624).

Lasīt vairāk >


Rīgas Franču licejā politiskā aģitācija nav veikta

27.01.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) nav radis apstiprinājumu pieņēmumam, ka Rīgas Franču licejā veikta politiskā aģitācija vai pārkāpts politiskās neitralitātes princips.

Lasīt vairāk >


Izstrādāti grozījumi Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikumā

25.01.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.225 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums””.

Lasīt vairāk >


Par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstajā laikā

05.01.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina: līdz 12 gadus veci bērni uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C, bet bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C. Gadījumos, kad gaidāma zema gaisa temperatūra, izglītības iestāde sadarbībā ar tās dibinātāju (pašvaldību) var pieņemt lēmumu par mācību darba organizāciju šajās dienās, par to savlaicīgi informējot skolēnus un viņu vecākus.

Lasīt vairāk >


Sagatavotas vadlīnijas, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus

27.12.2016.

21.decembrī ir noslēdzies ekspertu darbs pie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanas vadlīnijām un konsultēšanas vadlīnijām pedagogiem. Vadlīniju izstrāde sākās 2016. gada oktobrī, un tas ir būtisks pasākums, gatavojoties vērienīgā ESF projekta “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” (ESF projekts) īstenošanai no 2017. gada 1. janvāra. Pie vadlīnijām strādāja ekspertu grupa, kurā darbojās Latvijas pašvaldību, izglītības nozares speciālisti, ekonomisti, juristi, pedagogi, psihologi un karjeras konsultanti. Vadlīnijas 2017.gada janvārī tiks publicētas Izglītības kvalitātes valsts dienesta un projekta tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk >


Apstiprina jaunu izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību

20.12.2016.

Otrdien, 2016. gada 20. decembrī Ministru kabinets pieņēmis jaunus noteikumus, kas turpmāk regulēs izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību. Noteikumos arī iekļauti profesionālās izglītības kvalitātes starptautiskie (EQAVET) indikatori un ietvertas normas OECD rekomendāciju izpildei.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"