IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča                

     

Apstiprināts jauns Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

13.09.2017.

2017. gada 12. septembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis", nosakot, ka turpmāk atlīdzība par akreditācijas ekspertu darbu būs līdzvērtīga pedagogu atalgojuma zemākajai likmei. Noteikumi tika izstrādāti, lai nodrošinātu vienotu izmaksu aprēķinu par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. Līdz šim spēkā esošais maksas pakalpojumu cenrādis bija apstiprināts 2013. gadā, maksa ekspertam par stundas darbu bija tuvu minimālajai stundas likmei, līdz ar to ekspertu darbs nebija pietiekami novērtēts. Turklāt cenrādī arī nebija paredzēti vairāki maksas pakalpojumi – citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un to īstenoto izglītības programmu akreditācija, izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

Lasīt vairāk >


Vēl ir iespēja pieteikties uz profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu komisijas vadītāju vietām

12.09.2017.

Vēl līdz 22.septembrim ir iespēja pieteikties uz profesionālās izglītības akreditācijas ekspertu komisijas vadītāju vietām, tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāžu) vadītājus, struktūrvienību vadītājus un izglītības pārvalžu speciālistus pieteikties, lai kļūtu par akreditācijas ekspertu komisijas vadītājiem.

Lasīt vairāk >


Izglītības iestādēm jāpublicē aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums

04.09.2017.

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm katru gadu līdz 1. septembrim ir jāaktualizē pašnovērtējuma ziņojums un jāpublicē tas izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē.

Lasīt vairāk >


Lielākā daļa skolu gatava jaunajam mācību gadam

31.08.2017.

Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka lielākā daļa skolu ir gatava jaunajam, 2017./2018. mācību gadam. 89 % pašvaldību informē, ka celtniecības un remontdarbi izglītības iestādēs jau pabeigti vai tiks pabeigti tuvākajās dienās, 94 % Latvijas pašvaldību arī nokomplektēts pilns pedagogu sastāvs.

Lasīt vairāk >


Jaunajā mācību gadā turpināsies projekta “PuMPuRS” īstenošana un sāksies pirmsskolas iestāžu vadītāju vērtēšana

28.08.2017.

Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā, skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2016. gada darbu

14.07.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir publiskojis 2016. gada pārskatu. Tajā sniegta vispusīga un plaša informācija par pārskata gadā paveikto darbu, pildot izglītības iestāžu reģistrācijas, izglītības programmu licencēšanas, izglītības kvalitātes novērtēšanas, izglītības tiesiskuma uzraudzības un citas kvalitātes dienesta funkcijas, kā arī minēti 2017.gadā plānotie uzdevumi.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"