IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča 

                                                                                                   

     

Baltijas valstu izglītības speciālisti diskutē par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu

22.09.2016.

2016. gada 6. un 7. septembrī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – kvalitātes dienests) pārstāvji devās uz Viļņu, lai divos nozīmīgos pasākumos – augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūru sanāksmē un Baltijas Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) Nacionālo koordinācijas centru sanāksmē – ar Baltijas valstu izglītības jomas pārstāvjiem diskutētu par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu un tās pilnveides iespējām.

Lasīt vairāk >


Izsludināta pieteikšanās uz vispārējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas ekspertu vietām

15.09.2016.

Kvalitātes dienests aicina vispārējās izglītības iestāžu vadītājus un vadītāju vietniekus izglītības jomā pieteikties uz vispārējās izglītības akreditācijas ekspertu vietām.

Lasīt vairāk >


Informācija par izglītojamo ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem tiks ievadīta VIIS

15.09.2016.

Turpmāk izglītības iestādēm Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) būs jāievada arī informācija par izglītojamo ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, kavējumu ilgumu, to iemesliem un rīcību kavējumu novēršanai, kā arī izglītojamā mācību statusu un atskaitīšanas no izglītības iestādes iemeslu. To paredz otrdien, 13.septembrī Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”.

Lasīt vairāk >


Potenciālie otrgadnieki ir laikus jāpamana un jāsniedz individuāls atbalsts

13.09.2016.

Izglītības kvalitātes valsts dienests, pirmo reizi Latvijā veicot izpēti par otrgadniecību, secinājis, ka īpaši būtiski ir iespējami ātri identificēt skolēnu mācīšanās un audzināšanas problēmas un izstrādāt plānu individuālā atbalsta sniegšanai potenciālajiem otrgadniekiem. Otrgadniecību veicina vairāku iemeslu kopums, tādēļ katram skolēnam jāizvēlas atšķirīgi atbalsta pasākumi.

Lasīt vairāk >


Kvalitātes dienests secina: skolas ir gatavas sākt jauno mācību gadu

26.08.2016.

Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju par izglītības iestāžu gatavību jaunajam, 2016./2017. mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secina, ka 70% pašvaldību izglītības iestādes pilnībā nokomplektējušas pedagogu kolektīvu, bet 56% pašvaldību visās skolās pabeigti remontdarbi un vēl 22% pašvaldību tie tiks pabeigti līdz 1.septembrim.

Lasīt vairāk >


Jaunā mācību gada aktualitātes: izmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanas procesā un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas projekta sākums

26.08.2016.

Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības kvalitātes vērtēšanā un skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī gatavošanos izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanai un projektam par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanu.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"