IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Dienests

 

 

     

Kvalitātes dienests secina: skolas ir gatavas sākt jauno mācību gadu

26.08.2016.

Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju par izglītības iestāžu gatavību jaunajam, 2016./2017. mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secina, ka 70% pašvaldību izglītības iestādes pilnībā nokomplektējušas pedagogu kolektīvu, bet 56% pašvaldību visās skolās pabeigti remontdarbi un vēl 22% pašvaldību tie tiks pabeigti līdz 1.septembrim.

Lasīt vairāk >


Jaunā mācību gada aktualitātes: izmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanas procesā un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas projekta sākums

26.08.2016.

Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības kvalitātes vērtēšanā un skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī gatavošanos izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanai un projektam par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanu.

Lasīt vairāk >


Pilnveidojot informācijas ieguves sistēmu, mazinās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus

16.08.2016.

Lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riskus, ir jāizveido visaptverošs obligātā izglītības vecuma bērnu izglītošanās monitorings pašvaldību un valsts līmenī. Tādēļ turpmāk būs jāapkopo informācija arī par piecus un sešus gadus veciem bērniem, kas nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē. To paredz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) sagatavotais un otrdien, 16. augusta valdības sēdē apstiprinātais noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 871 “Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība”.

Lasīt vairāk >


Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

10.08.2016.

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu nozaru ekspertu padomju iesaisti profesionālās izglītības programmu licencēšanas procesā. Tāpat projektā tiek precizēta speciālās izglītības programmu licencēšanas kārtība un izglītības programmas licences anulēšanas kārtība gadījumā, ja izglītības programma netiek īstenota personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2015. gada darbu

18.07.2016.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) izstrādājis 2015. gada publisko pārskatu. Tajā sniegta vispusīga informācija par kvalitātes dienestā pārskata gadā paveikto darbu, pildot reģistrācijas, licencēšanas, akreditācijas, uzraudzības un citas funkcijas.

Lasīt vairāk >


Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenos ESF finansētu projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

12.07.2016.

Valdība otrdien, 12. jūlijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka, kādi preventīvi pasākumi turpmāk tiks īstenoti, lai Latvijā samazinātu bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Šim mērķim tiks izmantots Eiropas Sociāla fonda (ESF) finansiālais atbalsts. Projektu no 2017. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim īstenos Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Lasīt vairāk >


 

Arhīvs 

 

 

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"