IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

2013. gads

Kvalitātes dienests maina apmeklētāju pieņemšanas laikus pakalpojumu pieejamības veicināšanai

Kvalitātes valsts dienesta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru turpinās

Kvalitātes dienests 2013. gadā būtiski uzlabo atbalsta, konsultatīvās, analītiskās izpētes un monitoringa funkcijas

Kvalitātes dienesta un darba tirgus pārstāvju sadarbība sekmē profesionālās izglītības efektivitātes paaugstināšanu

Kvalitātes dienests publisko datus par izglītības iestādēs nereģistrētajiem bērniem 2012./2013. mācību gadā

Kvalitātes dienests veic pārbaudi Mālpils vidusskolā

Kvalitātes dienests rosina Mālpils novada domi izvērtēt darba tiesiskās attiecības ar Mālpils vidusskolas direktori

Pabeigts darbs pie analītiskās izpētes ziņojuma

Sagatavots ziņojums un analīze par Kvalitātes dienestā 2012. gadā saņemtajiem iesniegumiem

Stājas spēkā jaunais Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums

Pašvaldībām vairāk informācijas par izglītības iestādēs nereģistrētajiem bērniem

Vasaras brīvlaiks un izglītības iestādes vadītāja aizvietošana

Kvalitātes dienests par speciālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti vispārizglītojošās skolās

Kvalitātes dienests organizē semināru par sasniegtajiem rezultātiem profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu kvalitātes novērtēšanas ekspertu izglītošanā

Kvalitātes dienests: pedagogu kvalifikācijas atbilstība mācāmajiem priekšmetiem ir augsta

Izglītojamo drošības jautājumu risināšana – prioritāte izglītības iestādēm un to dibinātājiem

Vasaras brīvlaiks ir paredzēts izglītojamo atpūtai

Apliecības par pamatizglītību izdošana ir saistāma ar speciālās izglītības programmas apgūšanai nepieciešamo laiku

Kvalitātes dienests publicē pārskatu par darbu 2012. gadā

Izglītības iestādēm par savlaicīgu datu aktualizēšanu

Kvalitātes dienests reģistrēs bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus

Kvalitātes dienests sāk diskusijas nozaru ekspertu padomēs par EQAVET kritēriju iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā

Kvalitātes dienests atgādina: bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrācijai ir derīgs dokuments par licencētas izglītības programmas apguvi

Kvalitātes dienests sveic 1.septembrī!

Kvalitātes dienests informē par licencētajām profesionālās pilnveides izglītības programmām bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundu apjomā)

Kvalitātes dienests: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai nav bijušas tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu

Kvalitātes dienests turpina izvērtēt situāciju izglītības iestādēs saistībā ar mācību līdzekļu nodrošināšanu

Kvalitātes dienests vērtē mākslas zinātņu doktora grāda piešķiršanu Latvijas Universitātē

Kvalitātes dienests publisko bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistru

Pieaug licencēto profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā apguves iespējas

Kvalitātes dienests secina: Latvijas Universitātei nav bijušas tiesības piešķirt doktora zinātnisko grādu mākslas zinātnē

Dienā pirms Skolotāju dienas izglītības iestādei jānodrošina izglītības process un jāievēro izglītojamo tiesības

Kvalitātes dienests sveic Skolotāju dienā!

Kvalitātes dienests veicis monitoringu par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu 2012.gadā

Uzsākts darbs pie Ministru kabineta noteikumu projekta par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas un vispārējās izglītības kvalitātes indikatoru jautājumiem

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā ir pārkāpta valsts atzītu dokumentu izsniegšanas kārtība

Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par izglītības iestāžu un eksaminācijas centru, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas kārtību un valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu

Kvalitātes dienests rosina Rīgas domi nodrošināt Izglītības likumā noteikto pedagoga pienākumu pildīšanu Rīgas 21.vidusskolas un Rīgas Krievu vidusskolas direktoru darbībā

Kvalitātes dienests: izglītības iestādē ir jānodrošina dzīvībai un veselībai droši apstākļi

Studiju virzienu reģistrā – visas ziņas par augstāko izglītību Latvijā

Nākošajā gadā stāsies spēkā jauna izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas un direktoru vērtēšanas kārtība

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"