IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

2014. gads

Politiskās reklāmas materiālu izvietošana un izplatīšana izglītības iestādēs nav pieļaujama

Kvalitātes dienests pievienojas aliansei par kvalitatīvu izglītību Latvijā

Izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu skaits pieaug

Kvalitātes dienests: Tiskādu internātpamatskolas direktoram jāizvērtē pedagogu rīcība un atbildība

Kvalitātes dienests uzdod Latvijas Universitātei nodrošināt tiesiskumu doktora zinātnisko grādu piešķiršanā mākslas zinātnes nozarē

Kvalitātes dienests veicis izpēti par pedagogu sagatavošanu audzināšanas darbam

Kvalitātes dienesta speciālisti aicina tikties izstādē Skola 2014

Kvalitātes dienesta prioritāte 2014.gadā: izglītības kvalitātes vērtēšana un profesionalitātes stiprināšana

Kvalitātes dienests iepazīstina ar EQAVET indikatoru iestrādi nacionālās kvalitātes vērtēšanas sistēmā

Kvalitātes dienests aicina izglītības iestādes patstāvīgi pievērsties izglītojamo drošības jautājumiem

Grozījumi vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā vērsti uz izglītības vides sakārtošanu

Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums izvērtēt izglītojamo piedalīšanos pasākumos, kas ir pretrunā ar valsts izglītības standartos noteikto saturu

Saentologu grāmata nav izmantojama mācību un audzināšanas darbā izglītības iestādēs

Pirmsskolas izglītības iestādēm jābūt pieejamām arī vasarā

Kvalitātes dienests publicē pārskatu par darbu 2013. gadā

Apstiprināti jauni izglītības iestāžu paraugnolikumi

Palielinājies akreditācijai pieteikto profesionālās izglītības programmu skaits

Pieaudzis ar ekspertu komisiju akreditēto vispārējās izglītības programmu skaits

Kvalitātes dienesta aktualitātes jaunajā mācību gadā

Akreditācijas ekspertu ieteikumus izglītības iestādes izpilda jau pirmajā gadā pēc akreditācijas

Lai sekmīgs jaunais mācību gads!

Kvalitātes dienests: neattaisnoto mācību stundu kavējumu uzskaiti un novēršanu jāpilnveido

Politiskā aģitācija izglītības iestādēs un skolēnu pasākumos nav pieļaujama

Kvalitātes dienests ir apkopojis informāciju par neattaisnotiem kavējumiem profesionālās izglītības iestādēs

Aktuālais izglītības programmu licencēšanā un akreditācijā saistībā ar grozījumiem Latvijas izglītības klasifikācijā

Kvalitātes dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu

Kvalitātes dienests ir uzsācis pārbaudi Krāslavas novada izglītības iestādēs un Rīgas 40.vidusskolā

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība”

Informācija par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"