IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

2015. gads

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015. gada darba prioritātes – izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem

Izglītības iestādēm jābūt atvērtām un pieejamām

Kvalitātes dienesta speciālisti aicina uz tikšanos izstādē Skola 2015

Turpināsies aktīva sadarbība starp kvalitātes dienestu un LIZDA

Par izglītības iestāžu darbu pedagogu streika laikā

Kvalitātes dienests apkopojis datus par 2014./2015. mācību gadā izglītības iestādēs nereģistrētajiem bērniem

Sākta iepriekš sodīto pedagogu izvērtēšana

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir pilnveidojis izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu

Kvalitātes dienests aicina izglītības iestādes regulāri izvērtēt darbiniekiem noteikto ierobežojumu ievērošanu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis likumprojektu „Grozījumi Izglītības likumā”

Kvalitātes dienests atgādina – personas, kas izdarījušas smagus un sevišķi smagus noziegumus, skolā strādāt nedrīkst

Noslēgušies kvalitātes dienesta rīkotie izglītības iestāžu vadītāju kursi Dobelē

Kvalitātes dienests 2014. gadā visbiežāk saņēmis iesniegumus par skolēnu drošības jautājumiem

Par Latvijas valsts ģerboni izglītību apliecinošos dokumentos un zīmogos

Ikgadējā EQAVET forumā pārrunās profesionālās izglītības kvalitāti Eiropā

Plaša domu apmaiņa par profesionālās izglītība kvalitātes novērtēšanas pilnveidi ikgadējā EQAVET forumā

Seminārs "Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana" Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā

Kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2014. gada darbu

Apstiprināta jauna izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība

Publiskots pārskats par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas rezultātiem 2010.–2014. gadā

Izglītības kvalitātes valsts dienests piedalās XXI Baltijas Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvju sanāksmē

2014.gadā akreditācijas eksperti novērtējuši 42 vispārējās izglītības iestāžu darbības un 154 izglītības programmu īstenošanas kvalitāti

Atvērto durvju dienas pasākums “Kā Tev var palīdzēt Izglītības kvalitātes valsts dienests”

Izglītības programmas apguve viena gada laikā iespējama tikai izņēmuma gadījumos

Kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča uzstājas konferencē par pozitīvas uzvedības veicināšanu skolā

Kvalitātes dienesta vadītāja Daugavpilī informē skolu direktorus par aktualitātēm

Kvalitātes dienesta darbinieki tiekas ar Alūksnes, Apes un Ventspils novada izglītības iestāžu vadītājiem

Kvalitātes dienests aicina laikus informēt vecākus par skolas darbu streika laikā

Noslēgusies ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” īstenošana

Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojas tālmācības skolu pārstāvji no Somijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas

Skolai ir pienākums rūpēties par skolēnu drošību “iesvētību pasākumos”

Kvalitātes dienestā viesojas Tadžikistānas Republikas profesionālās izglītības pārstāvji

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"