IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

2016. gads

Izglītības kvalitātes valsts dienests publiskojis jaunus informatīvos materiālus skolu vadītāju atbalstam

Mitējies skolās nereģistrēto bērnu skaita pieaugums

Kvalitātes dienestā viesojas izglītības iestāžu vadītāji no Beverīnas, Burtniekiem, Kocēniem, Mazsalacas, Naukšēniem, Rūjienas un Valmieras

Inita Juhņēviča pārrunā kvalitātes dienesta aktualitātes ar LIZDA padomi

Izstādē “Skola 2016” IZM stendā jaunieši aicināti iesaistīties izzinošās un radošās aktivitātēs

Starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu un LIVA izveidojusies veiksmīga sadarbība

Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojas Moldovas Republikas delegācija

Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki no Luksemburgas, Beļģijas, Maltas un Spānijas

Kvalitātes dienests īstenos projektu EQAVET indikatoru ieviešanai profesionālajā izglītībā

Izglītības likumā stingrāki noteikumi par izglītības iestāžu telpām

Kvalitātes dienestā viesojas Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieki

Izstrādāts projekts Ministru kabineta noteikumiem par pedagoga privātprakses sertifikātu izsniegšanu

Izstrādāti Ministru kabineta noteikumu grozījumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai

Inita Juhņēviča piedalās raidījuma “Ģimenes studija” tiešraides diskusijā par izglītības kvalitāti

Projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā” pirmais pasākums

Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenos ESF finansētu projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2015. gada darbu

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Pilnveidojot informācijas ieguves sistēmu, mazinās priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus

Jaunā mācību gada aktualitātes: izmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanas procesā un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas projekta sākums

Kvalitātes dienests secina: skolas ir gatavas sākt jauno mācību gadu

Potenciālie otrgadnieki ir laikus jāpamana un jāsniedz individuāls atbalsts

Izsludināta pieteikšanās uz vispārējās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas ekspertu vietām

Informācija par izglītojamo ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem tiks ievadīta VIIS

Baltijas valstu izglītības speciālisti diskutē par izglītības kvalitātes vērtēšanas sistēmu

Pedagoga privātprakses sertifikātu izsniegšana notiks tāpat kā līdz šim

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas var īstenot dažādās piemērotās telpās

Izglītības iestādēm jāpapildina VIIS ievadītā informācija

Apstiprina jaunu izglītības iestāžu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtību

Sagatavotas vadlīnijas, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"