IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Apliecības par pamatizglītību izdošana ir saistāma ar speciālās izglītības programmas apgūšanai nepieciešamo laiku

Apliecības par pamatizglītību izdošana ir saistāma ar speciālās izglītības programmas apgūšanai nepieciešamo laiku

26.06.2013.

Izglītības iestādēm, īstenojot speciālās izglītības programmas, jāievēro Vispārējās izglītības likuma 50. panta otrajā daļā noteiktais, ka speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem pamatizglītības ieguve ir paredzēta deviņiem gadiem, taču izglītības iestāde, ņemot vērā izglītojamo veselības stāvokli un izglītības iestādes iespējas, var nodrošināt speciālās izglītības programmas apguvi ilgākā laikā, bet nepārsniedzot divpadsmit gadus.

Līdz ar to, neatkarīgi no speciālās izglītības programmas satura apguvei nepieciešamā laika (deviņi, desmit, vienpadsmit vai divpadsmit gadi), izglītojamais atbilstoši savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim speciālās izglītības programmā apgūst tās prasmes, kas nepieciešamas viņa personiskai izaugsmei un attīstībai, vienlaikus nodrošinot viņam socializāciju un darba iemaņu apguvi.

Pēc speciālās izglītības programmas apguves izglītojamais saņem apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39. panta pirmajā daļā un 58. pantā noteiktajam. Līdz ar to apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta saņemšana ir saistāma nevis ar konkrētu klasi, bet gan ar konkrētam izglītojamajam nepieciešamo laiku speciālās izglītības programmas apguvei.

  Izglītības kvalitātes valsts dienests
  ikvd@ikvd.gov.lv
  67222504

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"