IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Kontakti

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Rekvizīti: Reģ.Nr.90001259032
Valsts kase
TRELLV22
LV39TREL215017302000B 
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30 
Otrdien 13:00-17:00 
Trešdien 8:30-12:30 
Ceturtdien 13:00-18:00

Ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

 

Kontakti                                                                        

E-pasts:  ikvd[at]ikvd.gov.lv                                                               

Tālrunis: +371 67222504                                 

Fakss:    +371 67228573                                                          

Elektroniskais iesniegums                                     

 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam sazināties ar vecāko eksperti Janu Veinbergu,

tālr. 67358077, 28383507, e-pasts: prese@ikvd.gov.lv

 

ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” darbinieku kontaktus skatīt sadaļā "ESF projekts" - "Kontakti".

 

  Vadība
Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Inita Juhņēviča Vadītāja 67358078 inita.juhnevica[at]ikvd.gov.lv
Licencēšanas un reģistru departaments
Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Andra Šenberga Vadītāja vietniece/departamenta direktore 67358074 andra.senberga[at]ikvd.gov.lv
Ivans Jānis Mihailovs Departamenta direktora vietnieks 67507833 janis.mihailovs[at]ikvd.gov.lv
Inese Balode Vecākā referente 67358077 inese.balode[at]ikvd.gov.lv
Ilga Rākina Vecākā eksperte 67387867 ilga.rakina[at]ikvd.gov.lv
Dina Jēkabsone Vecākā eksperte
(vispārējās izglītības programmas)
67507832 dina.jekabsone[at]ikvd.gov.lv
Banga Salmiņa Vecākā referente 67367202 banga.salmina[at]ikvd.gov.lv
Jana Veinberga Vecākā eksperte  67358077
28383507
jana.veinberga[at]ikvd.gov.lv
Agnese Lasmane Juriskonsulte 67367202 agnese.lasmane[at]ikvd.gov.lv
Lilita Voitkeviča Vecākā referente 67367202 lilita.voitkevica[at]ikvd.gov.lv
Aira Aija Krūmiņa Vecākā eksperte (vispārējās izglītības programmas)

           67507832

           28394970

aira.krumina[at]ikvd.gov.lv
    Madara Saka             Pārvaldes vecākā referente                           67367202 madara.saka[at]ikvd.gov.lv      
Uzraudzības departaments
Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Juris Zīvarts Uzraudzības departamenta direktors 67387865 juris.zivarts[at]ikvd.gov.lv
Maksims Platonovs Uzraudzības departamenta direktora vietnieks 67507837 maksims.platonovs[at]ikvd.gov.lv
Jevgēnijs Bogdāns Vecākais inspektors 67507839 jevgenijs.bogdans[at]ikvd.gov.lv
Ingrīda Raika Vecākā eksperte  67507836 ingrida.raika[at]ikvd.gov.lv
Dace Vansoviča Vecākā eksperte   67507839 dace.vansovica[at]ikvd.gov.lv
Guntars Dārznieks Vecākais inspektors 67507838 guntars.darznieks[at]ikvd.gov.lv
Aija Studente Vecākā eksperte 67507836 aija.studente[at]ikvd.gov.lv
Sarmis Mikuda Vecākais inspektors 67507838 sarmis.mikuda[at]ikvd.gov.lv
Anita Kravale Vecākā inspektore 28692017 anita.kravale[at]ikvd.gov.lv
Kvalitātes novērtēšanas departaments
Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Evija Uzare Departamenta direktore 67387866
28692235
evija.uzare[at]ikvd.gov.lv
Sarmīte Dīķe Departamenta direktora vietniece 67387864
28650276
sarmite.dike[at]ikvd.gov.lv
Aiva Kenkle Departamenta direktora vietniece 28608378 aiva.kenkle[at]ikvd.gov.lv
Ilona Eiduka Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 67358076;
28677572
ilona.eiduka[at]ikvd.gov.lv
Elita Heinsberga Pārvaldes vecākā referente 67358076;
28677572
elita.heinsberga[at]ikvd.gov.lv
Dace Saleniece Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 67358076;
28677572
dace.saleniece[at]ikvd.gov.lv
Aivars Preiss Pārvaldes vecākais referents 67969468;
28612946
aivars.preiss[at]ikvd.gov.lv
Inese Ģēģere Pārvaldes vecākā referente

67969468;
28612946

inese.gegere[at]ikvd.gov.lv
Ira Lavrentjeva Pārvaldes vecākā referente 67507835;
28386690
ira.lavrentjeva[at]ikvd.gov.lv
Evija Čudare Pārvaldes vecākā referente 26663308 evija.cudare[at]ikvd.gov.lv
Agija Reča Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā 76358076
agija.reca[at]ikvd.gov.lv
Gvido Grišāns Pārvaldes vecākais referents 67367201,
28655455
gvido.grisans[at]ikvd.gov.lv
Anita Romane Vecākā referente 67969468;
28612946
anita.romane[at]ikvd.gov.lv
Līva Šmaukstele Pārvaldes vecākā referente  26663308 liva.smaukstele[at]ikvd.gov.lv
Baiba Mazkalniņa Pārvaldes vecākā referente  67507835 baiba.mazkalnina[at]ikvd.gov.lv
Ilze Jakovļeva Pārvaldes vecākā referente  67507835 ilze.jakovleva[at]ikvd.gov.lv
Dzintra Kalniņa Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā  67507835;
28614974
dzintra.kalnina[at]ikvd.gov.lv
Vispārējā daļa
Vārds, Uzvārds amats tālrunis e-pasts
Ieva Sniedziņa Daļas vadītāja-galvenā grāmatvede  67969467 ieva.sniedzina[at]ikvd.gov.lv
Kristīne Trūpa Grāmatvede  67969466 kristine.trupa[at]ikvd.gov.lv
Baiba Āboliņa Vecākā eksperte 67507834 baiba.abolina[at]ikvd.gov.lv
Sarmīte Koļča Pārvaldes vecākā referente 67358079 sarmite.kolca[at]ikvd.gov.lv
Inese Eglīte Pārvaldes vecākā referente   inese.eglite[at]ikvd.gov.lv
Kristaps Zvaigznītis Sistēmu administrators   kristaps.zvaigznitis[at]ikvd.gov.lvKarte


Skatīt lielāku karti

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"