IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība

 

Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība,  kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, noteikta Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Personai, kura vēlas apliecināt savu profesionālo kompetenci un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, jāvēršas ar iesniegumu [1] profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā, kura ir saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējumu veikt profesionālās kompetences novērtēšanu.

[1] Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai

Personas profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība noteikta  Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās" .

Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. 

 

Papildu informācija pa tālruni  26663308.

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"