IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Kontakti

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzu sazināties ar projekta sabiedrisko attiecību speciālisti Janu Veinbergu.

Tālrunis: 28383507, e-pasts: prese@ikvd.gov.lv

 

Vārds, Uzvārds

E-pasts

Amats

Gunta Kraģe

pmp@ikvd.gov.lv
Tālr.: 29408743

Projekta vadītāja

Silvija Bruņa

silvija.bruna@834.ikvd.gov.lv

Projekta vadītājas vietniece

Kristīne Jozauska

kristine.jozauska@834.ikvd.gov.lv

Reģionālā koordinatore

Aiga Sprindža

aiga.sprindza@834.ikvd.gov.lv

Reģionālā koordinatore

Inese Kuzmina

inese.kuzmina@834.ikvd.gov.lv

Reģionālā koordinatore

Lauris Liepiņš

lauris.liepins@834.ikvd.gov.lv

Reģionālais koordinators

Terēze Dīķe

tereze.dike@834.ikvd.gov.lv

Reģionālā koordinatore

Lelde Šenberga

lelde.senberga@834.ikvd.gov.lv

Reģionālā koordinatore

Māra Āboliņa

mara.abolina@834.ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Kristīne Jansone

kristine.jansone@834.ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Uldis Gāle

uldis.gale@834.ikvd.gov.lv

Vecākais eksperts

Dace Medne

dace.medne@834.ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Ivans Jānis Mihailovs

janis.mihailovs@ikvd.gov.lv

Vecākais eksperts

Dace Saleniece

dace.saleniece@ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Aija Studente

aija.studente@ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Ingrīda Raika

ingrida.raika@ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Dina Jēkabsone

dina.jekabsone@ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Lilita Voitkeviča

lilita.voitkevica@ikvd.gov.lv

Vecākā eksperte

Evija Ernstsone

  evija.ernstsone@834.ikvd.gov.lv

Dokumentu pārvaldības speciāliste

Helēna Ozoliņa

  helena.ozolina@834.ikvd.gov.lv   Iepirkumu speciāliste

Agnese Lasmane

agnese.lasmane@ikvd.gov.lv

Juriste

Jānis Pumpiņš

janis.pumpins@834.ikvd.gov.lv

Jurists

Sanita Ģērmane

sanita.germane@834.ikvd.gov.lv

Finansiste

Ieva Sniedziņa

  ieva.sniedzina@ikvd.gov.lv

Grāmatvede

Kristīne Trupa

kristine.trupa@ikvd.gov.lv

Grāmatvede

Jana Veinberga

jana.veinberga@ikvd.gov.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristaps Zvaigznītis

kristaps.zvaigznitis@ikvd.gov.lv

IT speciālists

 

 

 

 

   

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"