Psihologa darbs ar nepilngadīgu klientu

Nepilngadīga klienta konsultēšana un psihologa atzinuma un sadarbības pārskata sniegšana ir pieļaujama, ja šā klienta likumiskais pārstāvis par to ir informēts un rakstveidā tam piekritis.

Nepilngadīga klienta likumiskā pārstāvja piekrišana nav nepieciešama, ja:

  • tiek sniegta pirmreizēja konsultācija gadījumā, kad šāds klients vērsies pie psihologa un pēc konsultācijas netiek sagatavots psihologa atzinums;
  • konsultācija tiek sniegta anonīmam klientam, izmantojot elektroniskos sakarus;
  • konsultāciju vai psihologa atzinumu, vai sadarbības pārskatu lūgusi sniegt bāriņtiesa, tiesībaizsardzības iestāde vai cita kompetentā iestāde, informējot par to likumisko pārstāvi;
  • nepilngadīgais klients sasniedzis 14 gadu vecumu un pats vēršas pie psihologa.