IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Sāk īstenot kursus pilsētu un novadu izglītības pārvalžu darbiniekiem

04.04.2017.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” 2017.gada martā sācis īstenot profesionālās kompetences pilnveides programmu pilsētu un novadu izglītības pārvalžu darbiniekiem.

Programmas mērķis ir aktualizēt izglītības pārvaldes lomu zināšanu sabiedrībā, īstenojot secīgu, sistemātisku un līdzatbildīgu pārmaiņu procesu izglītībā. Nozīmīgu vietu programmā ieņem kvalitātes dienesta sniegtā informācija par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas principiem un kārtību, tajā skaitā pievēršot uzmanību izglītības iestāžu un dibinātāju sadarbībai gan pašvērtēšanas procesā, gan akreditācijas ekspertu komisiju ieteikumu ieviešanā un ieviešanas pārraudzībā.

Kursu dalībniekiem tiek piedāvāta arī Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētāja Rolanda Ozola lekcija par izglītības attīstības aktuālajām tendencēm zināšanu sabiedrībā, kā arī kvalitātes dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas pārskats par kvalitātes dienesta un izglītības pārvalžu sadarbības pieredzi un turpmākajām perspektīvām.

Tāpat programma aptver informāciju par aktualitātēm priekšlaicīgas mācību pamešanas risku identifikācijā un novēršanā kvalitātes dienestā nesen uzsāktā ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” kontekstā. Projekta vadītāja Gunta Kraģe sniegs plašu prezentāciju par projektu un tā piedāvātajām iespējām izglītības iestādēm un pašvaldībām.

Kursu pēdējā dienā plānots pārrunāt pedagogu profesionālo izaugsmi izglītības iestādes vidē.

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"