IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Studijas augstākās izglītības iestādēs

Ministru kabineta noteikumi

13.05.2013. noteikumi Nr.240  „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu

26.08.2014. noteikumi Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"

20.03.2001. noteikumi Nr.141   „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu"

10.10.2006. noteikumi Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"

27.03.2007. noteikumi Nr.203 „Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"

16.11.2004. noteikumi Nr.932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos

24.08.2004. noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām

24.01.2012. noteikumi Nr.68 „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

25.09.2012. noteikumi Nr.668 „Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi

27.12.2005. noteikumi Nr.1000 „Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"

2014.gada 15.aprīļa not. Nr.197 Par Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumu Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem

29.05.2001. noteikumi Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu

23.10.2001. noteikumi Nr.445 „Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts

12.02.2002. noteikumi Nr.56 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanai un darbībai"

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"