IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Vakances

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr. 90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā inspektora valsts civildienesta ierēdņa amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Ja esi pārliecināts/-a, ka izglītība ir svarīga valsts attīstībai un kopējās labklājības celšanai, kā arī esi gatavs/-a iesaistīties izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu darbības atbalstīšanā, tad piesakies uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā/-ās inspektora/-es amatu

Galvenie amata pienākumi:

- kontrolēt izglītības procesa atbilstību Izglītības likumam un citiem izglītību regulējošiem normatīvajiem aktiem

- veikt pārbaudes izglītības iestādēs un citās telpās, kas saistītas ar izglītības un zinātnes procesa norisi, sagatavot ar pārbaudi saistītos dokumentus

- pārkāpumu gadījumos, par kuriem paredzēta administratīvā atbildība, ierosināt un izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas un lemt par administratīvo sodu piemērošanu

- izskatīt iesniegumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavot ar iesnieguma izskatīšanu saistītos dokumentus

- doties komandējumos un darba braucienos

- veikt citus Izglītības likuma 20. pantā un amata aprakstā noteiktos pienākumus.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams pedagoģijā, vadībzinībās vai tiesību zinātnē)
- darba pieredze izglītības iestādē vai izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanā (vismaz 1 gads)
- prasme sagatavot un noformēt dokumentus
- prasme sadarboties, strādāt komandā, kā arī prasme patstāvīgi plānot un vadīt savu darbu intensīvos darba apstākļos
- prasme analizēt informāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus
- pieredze klientorientētā komunikācijā un saskarsmē
- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku
- vēlamas vismaz divu svešvalodu zināšanas
- vēlama auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).

 

Mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi, profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi
- profesionālu, atsaucīgu un izpalīdzīgu kolektīvu
- atalgojumu atbilstoši 9. mēnešalgu grupai
- labus darba apstākļus sakārtotā vidē.

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli/motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena - 14.06.2017.). Tālr. uzziņām 67507834.

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr. 90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā referenta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- kārtot reģistrus izglītībā un sagatavot lēmumus

- veikt pedagogu privātprakses uzsākšanas sertificēšanai iesniegto dokumentu pieņemšanu, reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu

- kompetences ietvaros sagatavot ziņojumu, atbilžu uz iesniegumiem un citu dokumentu projektus

- izdarīt un aktualizēt ierakstus Valsts izglītības informācijas sistēmā

- konsultēt amata kompetences jautājumos

- piedalīties obligātā izglītības vecumā esošo bērnu uzskaites organizēšanā un citās izpētēs

- piedalīties normatīvo aktu, administratīvo aktu, citu dokumentu izstrādē.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams pedagoģijā, vadībzinībās, ekonomikā, statistikā, socioloģijā, jurisprudencē

- darba (civildienesta) pieredze valsts pārvaldē vai pedagoģiskais, vai administratīvais darbs izglītības iestādē ilgāk par gadu

- prasme analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izteikt viedokli un argumentēt

- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku

- pieredze darbā ar datubāzēm.

 

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena - 21.06.2017.). Tālrunis uzziņām 67507834 vai 67367202.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests (reģ. Nr. 90001259032) izsludina atklātu konkursu uz vecākā eksperta valsts civildienesta ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- novērtēt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstoši normatīviem dokumentiem un sniegt atzinumu izglītības programmas licences saņemšanai, atteikumam vai atlikšanai, anulēšanai

- sniegt Izglītības un zinātnes ministrijas, citu ministriju padotībā esošām, pašvaldību un privātajām profesionālās izglītības iestādēm, eksaminācijas institūcijām un sociālajiem partneriem metodisku un informatīvu atbalstu profesionālās izglītības programmu īstenošanā

- veikt pārbaudes izglītības iestādēs un citās telpās, kas saistītas ar izglītības procesa norisi, sagatavot un noformēt pārbaudes aktus, sagatavot ierosinājumus

- izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus

- piedalīties profesionālās izglītības attīstības, normatīvo aktu projektu izstrādē un īstenošanā.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai maģistra grāds, vēlams pedagoģijā, izglītības vadībā vai tiesību zinātnēs

- darba (civildienesta) pieredze izglītībā (pārvaldes darbs valsts pārvaldes iestādē, kuras kompetencē ir profesionālās izglītības un tālākizglītības politikas veidošanas, plānošanas un īstenošanas jautājumi, kā arī profesionālās izglītības uzraudzība)

- prasme analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, izteikt viedokli un argumentēt

- labas lietotājprasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku

- valsts valodas un vienas svešvalodas zināšanas

- pieredze darbā ar datubāzēm.

 

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli - motivāciju, CV, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un darba pieredzi apliecinošus dokumentus) iesniegt personīgi Izglītības kvalitātes valsts dienestā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā, LV-1050, vai nosūtīt uz e-pasta adresi ikvd@ikvd.gov.lv ar norādi "Konkursam" divdesmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena - 28.06.2017.). Tālrunis uzziņām 67507834 vai 67387867.

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"