IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Vasaras brīvlaiks ir paredzēts izglītojamo atpūtai

Vasaras brīvlaiks ir paredzēts izglītojamo atpūtai

14.06.2013.

Izglītības iestāžu iekšējās kārtības noteikumos vai citos dokumentos nereti ir noteikts izglītojamā pienākums piedalīties izglītības iestādes organizētajās talkās, vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos, vasarā nostrādājot noteikto dienu skaitu. Atsevišķos gadījumos izglītojamie par piedalīšanos minētajos darbos saņem vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

Kvalitātes dienesta ieskatā, izglītības iestāde nevar noteikt izglītojamajiem šādu pienākumu kā obligātu (izņemot brīvprātības principu), turklāt izglītojamie nevar saņemt vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem par dalību izglītības iestādes organizētajos darbos.

Kvalitātes dienests atgādina, ka jautājumi, kuri obligāti jāietver izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos, noteikti Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. punktā. Turklāt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto.

Izglītības iestādēm būtu jāizvērtē nepieciešamība iekļaut iekšējās kārtības noteikumos izglītojamā pienākumu piedalīties izglītības iestādes organizētajos darbos īpaši vasaras laikā, jo tas ir pretrunā arī ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 16. pantā noteiktajām bērna tiesībām uz atpūtu un brīvo laiku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr.259 „Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 7.4. punktā noteikto laiks no 2013. gada 3. jūnija līdz 30. augustam ir paredzēts 1.-8. un 10.-11. klases izglītojamo atpūtai. Līdz ar to dalība izglītības iestādes organizētajās aktivitātēs vasaras brīvlaikā izglītojamajiem nav obligāta.

  Izglītības kvalitātes valsts dienests
  ikvd@ikvd.gov.lv
  67222504

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"