IKVD logo

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Reģistrācijas Nr.: 90001259032
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14
Rīga, LV-1050

E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Tālrunis: +371 67222504

Fakss: +371 67228573


Uzticības tālrunis: +371 67358075
(automātiskais atbildētājs)
Nosūtīt e-iesniegumu.Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdien 8:30-12:30
Otrdien 13:00-17:00
Trešdien 8:30-12:30
Ceturtdien 13:00-18:00

ārpus pieņemšanas laika pirms vizītes ierosinām sazināties ar attiecīgo speciālistu.

Ziņojumi un pārskati

 

Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas rezultāti ar ekspertu komisiju 2012.– 2013.gadā

Vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāti ar ekspertu komisiju, 2011.-2012.gads

Vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāti ar akreditācijas ekspertu komisiju 2012. – 2013.gadā

Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas rezultāti ar ekspertu komisiju, 2011.-2012.gads

Ziņojums par akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešanu izglītības iestādēs 2013.gadā

Vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes un izglītības programmu īstenošanas novērtēšanas ar akreditācijas ekspertu komisiju rezultāti 2013. – 2014. gadā

Pārskats par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas rezultātiem laika posmā no 2010. līdz 2014.gadam.

Ziņojums par analītisko izpēti „Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā” (2014.gada 20.oktobris)

Ziņojums par akreditācijas ekspertu komisiju  ieteikumu ieviešanu izglītības iestādēs 2014.gadā.

Ziņojums "Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā" (2014./2015.m.g.).

Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas ar akreditācijas ekspertu komisiju rezultāti 2014.gadā

Ziņojums par analītisko izpēti „Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai” (2014.gada septembris) 

Ziņojums par analītisko izpēti „Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”(2014.gada septembris)

Ziņojums par prakses izpēti Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai"(2015)

Ziņojums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam

Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta analītisko izpēti „Pilsoniskās vērtības mācību un audzināšanas procesā vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs Latvijā” (2015) 

Ziņojums "Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā" (2015./2016.m.g.)

Ziņojums „Otrgadniecība izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmas Latvijā” (27.07.2016.)

Ziņojums "Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes ārējais novērtējums un akreditācijas ekspertu komisiju ieteikumu ieviešana izglītības iestādēs 2015.gadā"

Ziņojums "Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes ārējais novērtējums un akreditācijas ekspertu komisiju ieteikumu ieviešana izglītības iestādēs 2015.gadā"

Ziņojums par prakses izpēti „Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai"(2016)

Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā (2016./2017. m.g.)

Ziņojums "Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo ilgstoši neattaisnoti kavējumi un rīcība to novēršanai 2016./2017. mācību gadā" (2017)

 

© Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2012 | Mājaslapa izstrādāta SIA "Bumbierkoks"