Vispārējā izglītība 2017. gads

Aizkraukles pagasta sākumskola

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Balvu pamatskola

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Bārtas pamatskola

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Bebru pamatskola

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Brenguļu sākumskola

Brenguļu sākumskola

Daugavpils 11.pamatskola

Daugavpils 9.vidusskola

Druvienas pamatskola

Gaiķu pamatskola

Gaismas internātpamatskola

Galgauskas pamatskola

Gardenes pamatskola

Grobiņas pagasta sākumskola

Ilūkstes 1.vidusskola

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas

Jelgavas 5.vidusskola

Kalvenes pamatskola

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Laucesas pamatskola

Lazdonas pamatskola

Lažas speciālā internātpamatskola

Liepas pamatskola

Liepājas 3.pamatskola

Lubānas vidusskola

Madonas Valsts ģimnāzija

Mārupes novada Skultes sākumskola

Medumu internātpamatskola

Mežvidu pamatskola

Mores pamatskola

Nīkrāces pamatskola

Olaines 1.vidusskola

Palsmanes internātpamatskola

Palsmanes pamatskola

Pārdaugavas Montesori pamatskola

Pededzes pamatskola

Pērses sākumskola

Privātā pamatskola ,,Maksima”

Privātā vidusskola ,,Citruss”

Privātskola ,,Latreia”

Remtes pamatskola

Rīgas 1.Privātā tālmācības vidusskola

Rīgas 19.vidusskola

Rīgas 21.vidusskola

Rīgas 71.vidusskola

Rīgas 84.vidusskola

Rīgas 89.vidusskola

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

Rīgas ģimnāzija ,,Maksima”

Rīgas Igauņu pamatskola

Rīgas Katoļu ģimnāzija

Rīgas pilsētas sākumskola

Rīgas Sanatorijas internātpamatskola

Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola “Evrika”

Robežnieku pamatskola

Rucavas pamatskola

Saulkrastu vidusskola

Sikšņu pamatskola

Skrundas vidusskola

Sociālās korekcijas izglītības iestāde ,,Naukšēni”

Stalbes vidusskola

Starptautiskā vidusskola “Ekziperī”

Stelpes pamatskola

Stiklu internātpamatskola

Tilžas vidusskola

Tīnūžu pamatskola

Torņakalna Privātā vidusskola

Tukuma 3.pamatskola

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola

Upesgrīvas internātpamatskola

Vaboles vidusskola

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola-attīstības centrs

Vānes pamatskola

Ventspils 1.pamatskola

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas

Vestienas pamatskola