Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija

Akreditācijas komisijas sastāvs:
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums” 3.4., 4.4. un 4.5. apakšpunktā un Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 27. punktā noteikto, kā arī saņemtajiem deleģējumiem, ir izveidota Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija šādā sastāvā:
Akreditācijas komisijas priekšsēdētājs Evija Uzare – Kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore
Akreditācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece Andra Šenberga – Kvalitātes dienesta vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore
Akreditācijas komisijas locekļi Irina Avdejeva – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības eksperte vispārējās izglītības jautājumos
Andis Groza – Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos – Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs
Gita Gurtiņa – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas apmācību projektu vadītāja
Ilze Kalniņa – Arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” valdes locekle
Ruta Ināra Kaņepēja – Biedrības „Pirmsskolas izglītības asociācija” valdes priekšsēdētāja
Lolita Kokina – Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komisijas locekle, Cēsu novada Izglītības nodaļas vadītāja
Anastasija Lūkina – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedre
Ingrīda Raika – Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta vecākā eksperte
Laura Iveta Strode – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte
Aiva Šenne – Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente
Edgars Treibergs – biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes priekšsēdētājs
Sanita Treimane – Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente
Ineta Upeniece – Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja
 

Akreditācijas komisijas sēdes tiek organizētas vienu reizi mēnesī.

Informāciju par turpmākajām Akreditācijas komisijas sēdēm varat atrast šīs tīmekļa vietnes kalendārā.