Rekomendāciju ieviešana

Izglītības iestādei vai eksaminācijas centram katru gadu līdz 1.februārim jāiesniedz kvalitātes dienestā informācija par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu, nosūtot informāciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu uz elektroniskā pasta adresi rekomendacijas@ikvd.gov.lv.

Uzmanību!

Atgādinām, ka kvalitātes dienestā iesniedzamā informācija 

par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu 

ir jāsaskaņo ar iestādes dibinātāju.

Dibinātājam arī regulāri jāpārrauga un jāsniedz atbalsts izglītības iestādei vai eksaminācijas centram ieteikumu ieviešanā.

Papildu informāciju var saņemt pa tālruņiem 67367201 vai 28655455.