Profesionālās kompetences novērtēšana

Profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes vai akreditēti  eksaminācijas centri [1], kam Izglītības kvalitātes valsts dienests ir deleģējis veikt šo uzdevumu.  Ar profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju un profesionālo kvalifikāciju sarakstu  [2] var iepazīties Izglītības kvalitātes valsts dienesta  tīmekļa vietnē.

[1] Deleģēšanas līgumi par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu

[2]Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas

Papildu informācija pa tālruni 26663308.