Attālinātajās mācībās jāievēro personas datu apstrādes prasības

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā ietverts aicinājums rūpīgi izvērtēt personas datu apstrādi attālināto mācību laikā, vērsta uzmanība uz platformu Respondus Monitor un citām līdzīgām platformām, kurās notiek personas datu apstrāde, biometrisko datu apstrāde un profilēšana. Tāpat Datu valsts inspekcija atgādina, ka datu subjekts ir jāinformē par personas datu apstrādi, tās nolūkiem un veidiem, kā arī jāizvērtē personas datu apstrādes samērīgums, izvēloties programmas, kas mazāk ierobežo personas tiesības uz privātumu.

Datu valsts inspekcija informē, ka platforma Respondus Monitor, kuru dažas izglītības iestādes izmanto attālinātajās mācībās, pārbauda izglītojamo identitāti pirms pārbaudījuma un veic izglītojamā videoierakstu caur Web kameru, kamēr viņi kārto pārbaudījumu. Programmatūra izmanto mākslīgā intelekta algoritmus, lai atzīmētu iespējamos mirkļus par izglītojamā iespējamo uzvedību pārbaudījuma laikā, kurus pedagogiem ir jāpārskata videoierakstā. Šī programma ļauj automātiski noteikt izglītojamo uzvedību, kas varētu liecināt par krāpšanos pārbaudījumu laikā. Programmatūra var norādīt, ka izglītojamais ir izgājis no istabas, otrās personas ienākšanu vai citas uzvedības problēmas. Nav izslēgts, ka attālinātas pārbaudījumu organizācijas nodrošināšanai var tikt izmantotas arī citas platformas ar līdzīgām funkcionalitātēm. Izmantojot Respondus Monitor platformu vai līdzīga rakstura programmu/platformu, izglītības iestādes iegūst un saglabā izglītojamo personas datus (piemēram, attēls, studenta sniegta informācija u.c.), un līdz ar to veic personas datu apstrādi. Turklāt, izmantojot Respondus Monitor platformu vai līdzīga rakstura programmu/platformu, iespējams tiek veikta arī biometrisko datu apstrāde (personas dati, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām, fizioloģiskajām vai uzvedības pazīmēm, piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas dati), kas tiek uzskatīta par īpašu datu kategorijas apstrādi.

Tādēļ Datu valsts inspekcija aicina izvērtēt šādu programmu ietekmi uz izglītojamo privātumu un apstrādāt datus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) noteiktajam.

Datu valsts inspekcija atgādina, ka pirms personas datu apstrādes uzsākšanas ir jāizvērtē tās mērķis un samērīgums pret personu privātumu, jo veiktajai datu apstrādei ir jābūt līdzsvarotai un sabalansētai starp datu subjekta (izglītojamo) un pārziņa (izglītības iestādes) interesēm. Jāņem vērā, ka izglītojamam, t.sk. kārtojot pārbaudījumus, ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un izglītības iestādēm tā jārespektē. Tādēļ datu pārzinim jānodrošina tehniskie un organizatoriskie līdzekļi, lai datu apstrāde būtu droša un jāīsteno pasākumi risku mazināšanai, piemēram, datu šifrēšana.

Līdz ar to pirms Respondus Monitor platformas vai līdzīga rakstura programmu/platformu izmantošanas izglītības iestādēm ir jānovērtē to atbilstība Regulas prasībām un jāizvēlas tādas programmas, kas mazāk ierobežo izglītojamo tiesības uz privātumu.

Pilns Datu valsts inspekcijas vēstules teksts.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *