Entries by Izglītības kvalitātes valsts dienests

Skolēnu “iesvētības” nedrīkst būt vardarbīgas

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka jaunuzņemto skolēnu „iesvētību pasākumi” nedrīkst būt saistīti ar vardarbību, apdraudējumu skolēnu dzīvībai un veselībai, kā arī cilvēciskās cieņas pazemošanu. Izglītības iestādēm jāpievērš uzmanība, ka “iesvētību” pasākumi vienmēr ir uzskatāmi par skolas organizētu pasākumu Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” […]

Kvalitātes dienestā viesojas Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji

Otrdien, 26.septembrī, Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kvalitātes dienests) viesojās Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji, lai uzklausītu Latvijas pieredzi EQAVET indikatoru ieviešanā un pārrunātu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu abās valstīs. Tikšanās laikā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Sarmīte Dīķe iepazīstināja viesus ar kvalitātes dienesta darbu, galvenajām funkcijām, 2017. gadā sāktās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās […]

Lielākā daļa skolu gatava jaunajam mācību gadam

31.08.2017. Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka lielākā daļa skolu ir gatava jaunajam, 2017./2018. mācību gadam. 89 % pašvaldību informē, ka celtniecības un remontdarbi izglītības iestādēs jau pabeigti vai tiks pabeigti tuvākajās dienās – līdz mācību procesa sākumam – un bērni varēs ierasties atjaunotās, drošās telpās. Savukārt līdz 2018. gada sākumam […]

Jaunajā mācību gadā turpināsies projekta “PuMPuRS” īstenošana un sāksies pirmsskolas iestāžu vadītāju vērtēšana

28.08.2017. Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā, skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Būtisks jaunums kvalitātes dienesta darbā būs pirmsskolas izglītības […]

Kvalitātes dienestā viesojas Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieki

Piektdien, 27. maijā Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojās Balvu novada izglītības pārvaldes pārstāvji un Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības iestāžu vadītāji. Vispirms viesus uzrunāja kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kura pastāstīja par aktualitātēm kvalitātes dienestā un novēlēja vasarā labi atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam. Informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, tajā skaitā Izglītības likuma […]

Kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2016. gada darbu

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) ir publiskojis 2016. gada pārskatu. Tajā sniegta vispusīga un plaša informācija par pārskata gadā paveikto darbu, pildot izglītības iestāžu reģistrācijas, izglītības programmu licencēšanas, izglītības kvalitātes novērtēšanas, izglītības tiesiskuma uzraudzības un citas kvalitātes dienesta funkcijas, kā arī minēti 2017.gadā plānotie uzdevumi. Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2016. gada publiskais pārskats pieejams šeit.

Latvijā viesojas Lietuvas Nacionālās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvji

2017.gada 1. un 2. jūnijā Latvijā viesojās Lietuvas Nacionālās izglītības kvalitātes aģentūras vadītājs un darbinieki. Viesi iepazinās ar Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas un Jelgavas 4.vidusskolas darbu, kā arī ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas stāstījumu par darbu pie kompetenču pieejas mācību saturā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Licencēšanas un reģistru […]

Kvalitātes dienests atgādina: organizējot svinīgus pasākumus, jāievēro audzināšanas vadlīnijas

Lai veicinātu vienotu izpratni par svētku, atceres un atzīmējamām dienām un sniegtu atbalstu izglītības iestādēm, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka ikviena skola un tās pedagogi ne tikai īsteno mācību darbu, bet arī audzina Latvijas sabiedrības locekļus. Tādēļ ir būtiski ievērot Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un […]