Entries by Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu nozaru ekspertu padomju iesaisti profesionālās izglītības programmu licencēšanas procesā. Tāpat projektā tiek precizēta speciālās izglītības programmu licencēšanas kārtība un izglītības programmas licences anulēšanas […]

Izglītības kvalitātes dienests publicē pārskatu par 2015. gada darbu

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests)  izstrādājis 2015. gada publisko pārskatu. Tajā sniegta vispusīga informācija par kvalitātes dienestā pārskata gadā paveikto darbu, pildot reģistrācijas, licencēšanas, akreditācijas, uzraudzības un citas funkcijas. Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2015. gada publiskais pārskats pieejams šeit.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenos ESF finansētu projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Valdība otrdien, 12. jūlijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto noteikumu projektu, kas nosaka, kādi preventīvi pasākumi turpmāk tiks īstenoti, lai Latvijā samazinātu bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Šim mērķim tiks izmantots Eiropas Sociāla fonda (ESF) finansiālais atbalsts. Projektu no 2017. gada janvāra līdz 2022. gada decembrim īstenos Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar […]

Projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā” pirmais pasākums

Ceturtdien, 30.jūnijā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta „EQAVET ietvarstruktūra un pamatprincipi profesionālajā izglītībā programmas Erasmus+ īstenošanā” pirmais darba seminārs, kurā piedalījās nozaru eksperti, Akadēmiskā informācijas centra, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Valsts izglītības satura centra, Profesionālās izglītības biedrības, izglītības pārvalžuun izglītības iestāžupārstāvji. Semināra uzdevums bija apspriest Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā […]

Inita Juhņēviča piedalās raidījuma “Ģimenes studija” tiešraides diskusijā par izglītības kvalitāti

Piektdien, 1.jūlijā sarunu festivāla “LAMPA” ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča piedalīsies Latvijas radio raidījuma “Ģimenes studija” tiešraides diskusijā par izglītības kvalitāti “Labas atzīmes, tātad laba izglītība”. Raidījumā pārrunās kvalitatīvas vispārējās izglītības dimensijas un vecāku iespējas izvērtēt to, vai bērnu izglītošanās process ir kvalitatīvs. Inita Juhņēviča uzsver, ka atzīmes nekad nebūs ne galvenais, […]

Izstrādāti Ministru kabineta noteikumu grozījumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai

Lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa 8.3.4. „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta īstenošanu, veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu izglītības iestādes, pašvaldības un valsts līmenī par visiem obligāto izglītības vecumu sasniegušajiem bērniem, kas neapmeklē izglītības iestādi, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis vairākus normatīvo aktu projektus: 1) Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 […]

Izstrādāts projekts Ministru kabineta noteikumiem par pedagoga privātprakses sertifikātu izsniegšanu

Izglītības kvalitātes valsts dienests atbilstoši Izglītības likuma grozījumiem (Izglītības likuma 14.panta 13.1punkts), kas stājās spēkā 2016.gada 1.jūnijā, ir izstrādājis Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšanas, pagarināšanas un anulēšanas noteikumi”. Noteikumu projekts pamatā saglabā līdzšinējo pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas kārtību, tajā skaitā to, ka sertifikāti tiek izsniegti uz trīs gadiem. Tomēr […]

Izglītības likumā stingrāki noteikumi par izglītības iestāžu telpām

2016. gada 1. jūnijā stājas spēkā jauni Izglītības likuma grozījumi, kuros pastiprinātas prasības attiecībā uz izglītības iestāžu telpām. Šo grozījumu mērķis ir garantēt izglītojamo tiesības uz drošu vidi. Tas nozīmē, ka izglītības iestāžu un izglītības programmas īstenojošu institūciju telpām jāatbilst noteiktām būvniecības, higiēnas un drošības prasībām. Līdz šim spēkā esošajā Izglītības likuma 24. panta otrās daļas 4. punkta redakcijā […]

Kvalitātes dienests īstenos projektu EQAVET indikatoru ieviešanai profesionālajā izglītībā

No 2016. gada aprīļa Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) piedalās Erasmus+ projektā, kas veicinās Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) indikatoru un pamatprincipu ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā. Projekta galvenās aktivitātes ir vadlīniju izstrāde EQAVET indikatoru ieviešanai, bukleta “Kvalitātes dienests – EQAVET ietvarstruktūras koordinācijas punkts Latvijā” izdošana latviešu un angļu valodā un […]

Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojas Erasmus+ projekta dalībnieki no Luksemburgas, Beļģijas, Maltas un Spānijas

Otrdien, 10.maijā Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojās pārstāvji no Luksemburgas, Beļģijas, Maltas un Spānijas izglītības iestādēm, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas kopā ar Viesītes vidusskolu īsteno starptautisku Erasmus+ programmas projektu „RECOGNIZE, REMEDY AND RE-ENGAGE” /Apzināt, Labot un Atsākt/ un ieradušies Latvijā pieredzes apmaiņas vizītē. Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks pastāstīja, ka projekta galvenais mērķis ir […]