Entries by Jana Veinberga

Kvalitātes dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati”

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot 24 h kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Kursus finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Tā kā  kursi notiek attālināti, tajos šobrīd piedalās vairāk nekā 700 dalībnieki. Kursu attālinātā mācību diena 15.maijā sākās ar kvalitātes dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas sniegto […]

Attālinātajās mācībās jāievēro personas datu apstrādes prasības

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā ietverts aicinājums rūpīgi izvērtēt personas datu apstrādi attālināto mācību laikā, vērsta uzmanība uz platformu Respondus Monitor un citām līdzīgām platformām, kurās notiek personas datu apstrāde, biometrisko datu apstrāde un profilēšana. Tāpat Datu valsts inspekcija atgādina, ka datu subjekts ir jāinformē par personas datu apstrādi, […]

Kvalitātes dienests atsāks akreditāciju, daļu procesa īstenojot attālināti

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) no 14. aprīļa atsāks vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, akreditācijas sākuma daļu īstenojot attālināti, bet noslēguma daļu – klātienē, pēc ārkārtējās situācijas beigām. Vienlaikus, lai nodrošinātu izglītības iestāžu darbības tiesiskuma nepārtrauktību, 3. aprīlī pieņemtajā likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 […]

Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par izglītības iestāžu reģistrāciju

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība””, kura mērķis ir mazināt administratīvo slogu un nodrošināt efektīvāku informācijas apriti. Noteikumu projekts paredz, ka no 2020. gada 1. septembra izglītības iestādēm būs pienākums pašām […]

Skolām jāizdod rīkojums par mācību procesa organizāciju attālināti

Lai gan vecāki, gan pedagogi, gan izglītojamie zinātu, kā turpmāk noritēs mācību process, izglītības iestādēm, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) 4.3. punktā noteikto, ir jānosaka kārtība (piemēram, rīkojums), kā mācību process tiek organizēts attālināti, tostarp: jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie […]

Izglītības kvalitātes valsts dienests informē par plānotajām izmaiņām akreditācijā

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) 2020. gadu sācis ar vairākiem pasākumiem, kuros sniedzam plašu informāciju par plānotajām izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, saskaņojot to ar izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kā arī jauno vispārējās izglītības saturu. Pasākumos ar prezentācijām par izmaiņām akreditācijas sistēmā un metodikā, kā arī aktuālajiem pētījumiem izglītības kvalitātes jautājumos uzstājās kvalitātes dienesta vadītāja […]

Palielina projekta “PuMPuRS” īstenošanai pieejamo ES fondu finansējumu

  Lai palielinātu atbalstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”* īstenošanai, otrdien, 2020. gada 18. februārī, valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz projektam papildu finansējumu vairāk nekā 2,5 miljonu eiro apmērā. Projekta ietvaros visiem Latvijas skolēniem ir pieejams individuāls atbalsts un konsultācijas, kā […]

No 2. februāra – jauna sezona raidījumam KLASE

2020. gada 2. februārī februārī pie skatītājiem atgriezīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta SAM 8.3.4. PuMPuRS veidotais Latvijas Televīzijas raidījums KLASE, kurā atklāti tiek runāts par riskiem, kāpēc bērni un jaunieši priekšlaicīgi pamet mācības. Pirmajās divās raidījuma KLASE sezonās 2019. gadā ikvienam bija iespēja iepazīt skaudrus pusaudžu stāstus, kuros atklājās katra […]

Aicinām “ēnot” projekta “PuMPuRS” darbiniekus

Kā notiek darbs Eiropas Savienības projektā, kurš sniedz atbalstu, lai skolēni pirms laika pārtrauc mācības? To uzzināsi, ja “Ēnu dienā” izvēlēsies kļūt par “ēnu” projektā PuMPuRS. 12. februārī, karjeras izglītības programmā “Ēnu diena”, dosim iespēju ielūkoties vecākā eksperta un visas projekta komandas ikdienā, kā arī – iepazīstināsim un parādīsim, kā top projekta ietvaros veidotais Latvijas […]