Entries by Jana Veinberga

Pirmo reizi samazinājies skolās nereģistrēto bērnu skaits

Pirmo reizi septiņu gadu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies izglītības iestādēs nereģistrēto obligātā izglītības vecuma (5–18) bērnu skaits. Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 2017./2018. mācību gadā ir 17 803 izglītības iestādēs nereģistrēti obligātā izglītības vecuma bērni, t.sk. 16 080 7–18 gadus veci bērni un 17 23 5–6 gadus veci bērni. Ja līdz šim izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu […]

Kompensē profesionālās kompetences novērtēšanas izdevumus nodarbinātajiem

Ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. ESF fonds un valsts apmaksā 90 % vai 100 % no izdevumiem par kvalifikācijas […]

Izstrādāti psihologu reģistrāciju un sertifikāciju regulējošie Ministru kabineta noteikumu projekti

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izstrādājusi un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”, kā arī šo noteikumu projektu anotācijas. Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Psihologu likumā noteikto deleģējumu un nosaka psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, […]

Aicinām pieteikties akreditācijas ekspertu mācībām

Akreditācijas ekspertu mācībās no 2018.gada janvāra līdz septembrim 15–20 ekspertiem būs iespējams apgūt jomu “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem” (sadaļas 4.2., 4.4., 4.6.) akreditācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kursus organizē Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Lasiet informāciju par pieteikšanās kārtību, prasībām […]