Entries by Jana Veinberga

Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtēs izglītības iestāžu vadītājus

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību”. Ministru kabineta noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā […]