Entries by Jana Veinberga

Apstiprina jaunu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

  Otrdien, 28. maijā Ministru kabinets apstiprinājis jaunu vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) izstrādāto Ministru kabineta noteikumu “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” mērķis ir pilnveidot līdzšinējo izglītības programmu licencēšanas procesu, mazinot administratīvo slogu, novēršot darbību un informācijas dublēšanos. Ministru kabineta noteikumi, ievērojot grozījumus Izglītības likumā […]

Līdz 30. aprīlim jāveic izmaiņas pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmās

Gatavojoties 2019./2020. mācību gadam un sākot pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā, izglītības iestādēm ir jānodrošina izglītības programmu atbilstība jaunajam normatīvajam regulējumam. Tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 2019. gada 30. aprīlim Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pieteikt licencēšanai pirmsskolas izglītības programmas atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam paraugam, kā arī izdarīt grozījumus pamatizglītības programmās. Kāpēc tas jādara? […]

Notiks projekta PuMPuRS konferences pedagogu atbalstam

No 1. marta piecās Latvijas pilsētās notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta *PuMPuRS konferences, kurās projekta dalībnieki pārrunās līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Tomēr vislielākā vērība konferencēs tiks pievērsta tieši pedagogiem, pilnveidojot viņu kompetences atbalsta sniegšanā. Projekts PuMPuRS jau otro gadu palīdz skolēniem un […]

Paraugprogrammu licencēšanai izglītības iestādes var pašas ievadīt informāciju VIIS

No 2019. gada 6. februāra izglītības iestādes var pašas ievadīt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju jaunas (licencējamas) vispārējās izglītības programmas, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pēc Ministru kabineta noteiktā parauga. Izglītības iestāde datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)” un izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo […]

Izstrādāta jauna izglītības programmu licencēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Noteikumu mērķis ir, ievērojot grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, mazināt administratīvo slogu un novērst darbību un informācijas dublēšanos, atsakoties no licences kā atsevišķa dokumenta un lēmumu par licencēšanu sagatavošanas, tādējādi nodrošinot izglītības programmu licencēšanas procesa vienkāršošanu. […]

Aicina pieteikties akreditācijas ekspertu kursiem

Izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un izglītības pārvalžu darbinieki aicināti pieteikties Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” un Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotajiem akreditācijas ekspertu kursiem jomas “Skolas attīstība un mācīšanās organizācija” vērtēšanai. Aizpildot pieteikuma anketu, kursiem var pieteikties interesenti ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko maģistra grādu, vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredzi izglītības iestādē un triju […]

Informē izglītības pārvalžu darbiniekus par jaunumiem mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā

Ceturtdien, 10.janvārī, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” kopīgi rīkotā seminārā pašvaldību izglītības pārvalžu darbinieki varēja uzzināt jaunumus Mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā akreditācijas laikā. “Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols pastāstīja par teorētisko pieeju Mācību un audzināšanas procesa analīzei, savukārt  kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe un Licencēšanas un […]

Pagarināts pieteikšanās laiks akreditācijas ekspertu kursiem

Uzmanību! Pieteikšanās laiks akreditācijas ekspertu kursiem pagarināts līdz 17. decembrim. Pedagogi ar vismaz 10 gadu darba stāžu var pieteikties septiņu mēnešu akreditācijas ekspertu kursiem, kur varēs iegūt akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas darba jautājumos zināšanas un prasmes. Kursu norises laiks paredzēts no 2019. gada janvāra līdz jūlijam divas dienas mēnesī. Pretendentiem nepieciešama otrā līmeņa profesionālā […]

Sagatavoti grozījumi noteikumos par Valsts izglītības informācijas sistēmu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv) varētu nodrošināt licencēšanas, akreditācijas un citas procedūras atbilstoši 2018.gada vasarā un rudenī pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā […]