Entries by Jana Veinberga

Izglītības kvalitātes valsts dienests publicējis akreditācijas ekspertu ziņojumus

Izglītības kvalitātes valsts dienests savā tīmekļa vietnē publicējis akreditācijas ekspertu komisijas 2011.gadā publicētos ziņojumus par veikto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanu. Ziņojumos ir pieejama gan vispārēja rakstura informācija par izglītības iestādi, gan analizētas izglītības iestādes darbības un izglītības programmu īstenošanas stiprās puses, gan sniegti ieteikumi izglītības iestādes darbības […]