Entries by Jana Veinberga

Par ārpus formālo izglītību

Interese par ārpus formālo izglītību turpina pieaugt Izglītības kvalitātes valsts dienests  uz 2012.gada 13.janvāri ir deleģējis 21 akreditētai profesionālās izglītības iestādei veikt valsts pārvaldes uzdevumu, t.i. ārpus formālās izglītības sistēmas […]

Sociālā fonda projekts

Izglītības kvalitātes valsts dienesta dalība Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Vienošanās Nr. Nr.- 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001   2011.gada 23.maijā Izglītības kvalitātes valsts dienests ir […]