Entries by Jana Veinberga

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanā eksaminēts pirmais pretendents

2011.gada 26.-27.jūnijā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (turpmāk – Dienests) pārstāvis novērotāja statusā piedalījās pirmā pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas eksāmenā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu pavāra profesijā pretendentam […]