Entries by Jana Veinberga

Izstrādāta jauna iepriekš sodīto personu izvērtēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm”. Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu un tam atbilstošajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 18. oktobrī. Paredzēts, ka […]

Grozījumi Izglītības likumā vienkāršos izglītības iestāžu darbību

Ceturtdien, 18. oktobrī, stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā, kuros cita starpā paredzēts vienkāršot izglītības iestāžu darbību un sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas jautājumos. Ievērojot grozījumos noteikto, turpmāk vairs netiks gatavotas un izsniegtas izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības, izglītības programmas licences, kā arī izglītības iestāžu un izglītības programmu […]

Sagatavoti grozījumi izglītības iestāžu un aukļu reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis grozījumus Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumos Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” un Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”. Noteikumu projektu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un novērst darbību un informācijas dublēšanos, […]

Skolēnu dalībai pasākumos jāatbilst audzināšanas vadlīnijām

Ņemot vērā izglītības iestādēm aktuālo jautājumu par organizētu skolēnu dalību ārpusskolas pasākumos, Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsver, ka tai ir jānorit atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Patstāvīgi organizējot vai piedaloties kādā no organizētiem pasākumiem, vai atbalstot kāda pasākuma norisi, skolai jānodrošina tā atbilstība Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu […]

Ceļā uz jauno izglītības saturu pilnveido skolu akreditācijas procesu

Lai jaunā izglītības satura izstrādes un ieviešanas gaitā attīstītu jēgpilnu izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izstrādājusi grozījumus kārtībā, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un […]

Notiks konference “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”

Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE”, Brocēnu novada pašvaldība un Izglītības kvalitātes valsts dienests 2018.gada 20.septembrī Brocēnos rīko konferenci “Izglītības kvalitāte un pilsoniskums”. Konferences galvenais uzdevums ir aktualizēt diskusiju starp pašvaldībām, izglītības iestādēm un izglītības nozares profesionāļiem par kvalitatīvas izglītības un pilsoniskuma aspektiem izglītības pārmaiņu procesā. Veicinot diskusiju kvalitāti, konferences dalībniekiem būs iespēja sīkāk iepazīties ar […]

Atkārtoti aicinām pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu vietām

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) paplašina ekspertu loku, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas procesu. Kvalitātes dienests atkārtoti aicina pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājus pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertu vietām. Prasības pretendentiem/-ēm: augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības zinātnē, vai vadībzinātnē; darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā […]

Jaunā mācību gada sākuma izglītības konference

Pirmdien, 2018.gada 20.augustā notika jaunā mācību gada aktualitātēm veltīta izglītības konference, kuru organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā citām izglītības jomas valsts pārvaldes iestādēm. Uz konferenci bija aicināti vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktori, kā arī pašvaldību izglītības speciālisti. Plašāka informācija par konferenci atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē. Ar prezentāciju “Adminitratīvā sloga mazināšana izglītības […]

Vienkāršota vispārējās izglītības programmu licencēšana

No 18. jūlija atcelta prasība saņemt licenci vispārējās izglītības programmai, kas tiek īstenota pēc Ministru kabineta noteiktā programmas parauga. Šovasar Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas cita starpā mazinās administratīvo slogu izglītības iestādēm. Ar šiem grozījumiem spēku ir zaudējusi Vispārējās izglītības likuma 18. panta trešā daļa, kas paredzēja licences piešķiršanu izglītības […]

Publicēts kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un publicē pārskatu par 2017. gada darbu. 2017. gadā kvalitātes dienesta darbā bija trīs galvenās prioritātes: izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšana, izglītības iestāžu uzraudzība saistībā ar jauno Izglītības likuma normu un audzināšanas vadlīniju ieviešanu, ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS īstenošana, sākot sniegt […]