Entries by Jana Veinberga

Paraugprogrammu licencēšanai izglītības iestādes var pašas ievadīt informāciju VIIS

No 2019. gada 6. februāra izglītības iestādes var pašas ievadīt Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) informāciju jaunas (licencējamas) vispārējās izglītības programmas, t.sk. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pēc Ministru kabineta noteiktā parauga. Izglītības iestāde datus par licencējamo paraugprogrammu VIIS ievada, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)” un izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo […]

Izstrādāta jauna izglītības programmu licencēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Noteikumu mērķis ir, ievērojot grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, mazināt administratīvo slogu un novērst darbību un informācijas dublēšanos, atsakoties no licences kā atsevišķa dokumenta un lēmumu par licencēšanu sagatavošanas, tādējādi nodrošinot izglītības programmu licencēšanas procesa vienkāršošanu. […]

Aicina pieteikties akreditācijas ekspertu kursiem

Izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un izglītības pārvalžu darbinieki aicināti pieteikties Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” un Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotajiem akreditācijas ekspertu kursiem jomas “Skolas attīstība un mācīšanās organizācija” vērtēšanai. Aizpildot pieteikuma anketu, kursiem var pieteikties interesenti ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai akadēmisko maģistra grādu, vismaz piecu gadu pedagoģiskā pieredzi izglītības iestādē un triju […]

Informē izglītības pārvalžu darbiniekus par jaunumiem mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā

Ceturtdien, 10.janvārī, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” kopīgi rīkotā seminārā pašvaldību izglītības pārvalžu darbinieki varēja uzzināt jaunumus Mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā akreditācijas laikā. “Vitae” valdes priekšsēdētājs Rolands Ozols pastāstīja par teorētisko pieeju Mācību un audzināšanas procesa analīzei, savukārt  kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece Sarmīte Dīķe un Licencēšanas un […]

Pagarināts pieteikšanās laiks akreditācijas ekspertu kursiem

Uzmanību! Pieteikšanās laiks akreditācijas ekspertu kursiem pagarināts līdz 17. decembrim. Pedagogi ar vismaz 10 gadu darba stāžu var pieteikties septiņu mēnešu akreditācijas ekspertu kursiem, kur varēs iegūt akreditācijas eksperta mācību un audzināšanas darba jautājumos zināšanas un prasmes. Kursu norises laiks paredzēts no 2019. gada janvāra līdz jūlijam divas dienas mēnesī. Pretendentiem nepieciešama otrā līmeņa profesionālā […]

Sagatavoti grozījumi noteikumos par Valsts izglītības informācijas sistēmu

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 „Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība””. Noteikumu projekts izstrādāts, lai Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv) varētu nodrošināt licencēšanas, akreditācijas un citas procedūras atbilstoši 2018.gada vasarā un rudenī pieņemtajiem grozījumiem Izglītības likumā […]

Izstrādāta jauna iepriekš sodīto personu izvērtēšanas kārtība

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, nekaitēs izglītojamo interesēm”. Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu un tam atbilstošajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 18. oktobrī. Paredzēts, ka […]

Grozījumi Izglītības likumā vienkāršos izglītības iestāžu darbību

Ceturtdien, 18. oktobrī, stājas spēkā grozījumi Izglītības likumā, kuros cita starpā paredzēts vienkāršot izglītības iestāžu darbību un sadarbību ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (kvalitātes dienests) izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas un akreditācijas jautājumos. Ievērojot grozījumos noteikto, turpmāk vairs netiks gatavotas un izsniegtas izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības, izglītības programmas licences, kā arī izglītības iestāžu un izglītības programmu […]

Sagatavoti grozījumi izglītības iestāžu un aukļu reģistrācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis grozījumus Ministru kabineta 14.07.2015. noteikumos Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība” un Ministru kabineta 16.07.2013. noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”. Noteikumu projektu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un novērst darbību un informācijas dublēšanos, […]

Skolēnu dalībai pasākumos jāatbilst audzināšanas vadlīnijām

Ņemot vērā izglītības iestādēm aktuālo jautājumu par organizētu skolēnu dalību ārpusskolas pasākumos, Izglītības kvalitātes valsts dienests uzsver, ka tai ir jānorit atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Patstāvīgi organizējot vai piedaloties kādā no organizētiem pasākumiem, vai atbalstot kāda pasākuma norisi, skolai jānodrošina tā atbilstība Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu […]