Entries by Jana Veinberga

Izstrādāti grozījumi akreditācijas noteikumos

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību […]

Izstrādāti grozījumi kvalitātes dienesta maksas pakalpojumu centrādī

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, kā arī šo noteikumu projekta anotāciju. Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi iekļaut Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu […]

Valdība apstiprina Psihologu noteikumus

Otrdien, 2018. gada 29. maijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotos noteikumu projektus “Psihologu noteikumi” un “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”. 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Psihologu likums, kura mērķis ir regulēt psihologu profesionālo darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvus psihologa profesionālās darbības pakalpojumus. Savukārt Psihologu noteikumi regulēs kārtību, kādā psihologi un psihologi–pārraugi reģistrējami, […]

Notiks apaļā galda diskusija „Labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanai”

Ceturtdien, 17. maijā Jūrmalā, viesnīcā “Baltic Beach Hotel & SPA” notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkotā apaļā galda diskusija „Labās prakses piemēri darba vidē balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanai”. Diskusijā par savu pieredzi darba vidē balstītu mācību īstenošanā un vērtēšanā stāstīs profesionālās izglītības eksperti no Austrijas un darba vidē balstītu mācību īstenotāji no Latvijas. Diskusija tiek […]

Nodibinājuma “Sokrata tautskola” izstrādātais tikumiskās audzināšanas materiāls nav izmantojams izglītības iestādēs

Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, izglītības pārvalžu un speciālistu uzmanību, ka nodibinājuma “Sokrata tautskola” izstrādātais tikumiskās audzināšanas materiāls neatbilst Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumos Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” (audzināšanas vadlīnijas) noteiktajam. Līdz ar to audzināšanas vadlīnijām neatbilst arī uz […]

Jau 260 skolas īsteno pasākumus mācību pārtraukšanas samazināšanai

  16. martā aprit gads, kopš Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PuMPuRS”*. Projektā individuālu atbalstu saņem skolēni, kuriem ir risks pārtraukt mācības un nepabeigt skolu. Šobrīd sadarbība izveidota jau ar 49 pašvaldībām un 31 valsts profesionālās izglītības iestādi, kopumā aptverot 260 skolas. Gada laikā individuālais atbalsta plāns izveidots jau 6000 skolēniem, […]

Par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina: līdz 12 gadus veci bērni uz skolu var neiet, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20℃, bet bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25℃. Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, […]

Papildu pieteikšanās akreditācijas ekspertu mācībām

Izsludina papildu pieteikšanos akreditācijas ekspertu mācībām jomu “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem” (sadaļas 4.2., 4.4., 4.6.) akreditācijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Kursus organizē Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Kursu norises laiks: No 2018. gada marta līdz oktobrim. Kursu norises vieta: Rīgas […]

Pirmo reizi samazinājies skolās nereģistrēto bērnu skaits

Pirmo reizi septiņu gadu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies izglītības iestādēs nereģistrēto obligātā izglītības vecuma (5–18) bērnu skaits. Pašvaldību sniegtie dati liecina, ka 2017./2018. mācību gadā ir 17 803 izglītības iestādēs nereģistrēti obligātā izglītības vecuma bērni, t.sk. 16 080 7–18 gadus veci bērni un 17 23 5–6 gadus veci bērni. Ja līdz šim izglītības iestādēs nereģistrēto bērnu […]

Kompensē profesionālās kompetences novērtēšanas izdevumus nodarbinātajiem

Ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. ESF fonds un valsts apmaksā 90 % vai 100 % no izdevumiem par kvalifikācijas […]