Entries by Jana Veinberga

Valdība apstiprina Psihologu noteikumus

Otrdien, 2018. gada 29. maijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotos noteikumu projektus “Psihologu noteikumi” un “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”. 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Psihologu […]

Nodibinājuma “Sokrata tautskola” izstrādātais tikumiskās audzināšanas materiāls nav izmantojams izglītības iestādēs

Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu, izglītības pārvalžu un speciālistu uzmanību, ka nodibinājuma “Sokrata tautskola” izstrādātais tikumiskās audzināšanas materiāls neatbilst Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumos Nr. 480 “Izglītojamo […]