Entries by Jana Veinberga

Izstrādāti psihologu reģistrāciju un sertifikāciju regulējošie Ministru kabineta noteikumu projekti

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izstrādājusi un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”, kā arī šo noteikumu projektu anotācijas. Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Psihologu likumā noteikto deleģējumu un nosaka psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, […]

Aicinām pieteikties akreditācijas ekspertu mācībām

Akreditācijas ekspertu mācībās no 2018.gada janvāra līdz septembrim 15–20 ekspertiem būs iespējams apgūt jomu “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem” (sadaļas 4.2., 4.4., 4.6.) akreditācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kursus organizē Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Lasiet informāciju par pieteikšanās kārtību, prasībām […]