Komisija

Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir izveidota Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija šādā sastāvā:

 Priekšsēdētājs Ivans Jānis Mihailovs, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks
 Priekšsēdētāja vietnieks Aija Studente, Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta vecākā eksperte
 Locekļi Ilze Jakovļeva, Kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta Pārvaldes vecākā referente
Sanita Treimane, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente
Vineta Pavlovska, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore

Jūlija Žavoronkova, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja inspektore

Dace Trušinska, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurore
Lita Konopore, Biedrības „Vecāki par izglītību” pārstāve
Inga Krastiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore
Brigita Fricsone, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības juriskonsulte
 Komisijas sekretāre Jana Veinberga, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte