Īstenojot pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā, jāveic grozījumi vidējās izglītības programmās

Līdz 2020. gada 30. aprīlim skolām jāveic grozījumi vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās un neklātienes programmās, lai nodrošinātu vidējās izglītības programmu atbilstību Izglītības likumā un jaunajā vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām.

2020. gada 1. septembrī stāsies spēkā jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts, kā arī Izglītības likuma 9. pantā noteiktā prasība nodrošināt valsts, pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs izglītības ieguvi valsts valodā.

Tādēļ Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 2020. gada 30. aprīlim Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) pieteikt licencēšanai jaunas vai izdarīt grozījumus esošajās vispārējās vidējās izglītības mazākumtautību programmās, nodrošinot pakāpenisku pāreju uz izglītības ieguvi valsts valodā 10., 11.klasē – 2020.gada 1.septembrī, 12.klasē – 2021.gada 1.septembrī.

 

Kā rīkoties?

Skola, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas:

Licencē jaunu izglītības programmu (pēc parauga vai autorprogrammu) atbilstoši normatīvā regulējuma izmaiņām, paredzot izglītības programmas pakāpenisku stāšanos spēkā

vai

Veic grozījumus līdz šim īstenotajā programmā, paredzot grozījumu pakāpenisku stāšanos spēkā.

Detalizētāka informācija: http://ejuz.lv/6a3m

 

Skola, kas īsteno izglītības programmas neklātienes vai tālmācības formā –

licencē katrai īstenošanas formai atsevišķu jaunu izglītības programmu.

Kā jālicencē paraugprogramma?

Skolai dati par licencējamo paraugprogrammu (atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam paraugam) jāievada VIIS, atverot sadaļu “Programmas (licencēšana un akreditācija)”, izvēloties aktivizēt sadaļu “Jauna paraugprogramma” un aizpildot tajā nepieciešamo informāciju. Pēc datu ievadīšanas, informācija jāsaglabā, nospiežot “Saglabāt” un “Iesniegt IKVD”.

Izglītības programma tiek uzskatīta par licencētu brīdī, kad Izglītības kvalitātes valsts dienests VIIS ievadījis licencēšanas datumu, tādā veidā akceptējot izglītības programmas īstenošanu konkrētajā izglītības iestādē.

 

Kā jālicencē autorprogramma?

Autorprogrammu licencēšanai ir jāiesniedz iesniegums un izglītības programma (https://likumi.lv/ta/id/307157-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-programmu-licencesanas-kartiba)

 

Uzmanību! Aicinām iesniegt iesniegumus autorprogrammu licencēšanai elektroniskā formātā, parakstītus ar elektronisko parakstu, pievienojot izglītības programmu.

 

Kā veikt grozījumus izglītības programmā?

Ar direktora rīkojumu apstiprinātie grozījumi izglītības programmā (ar mācību plānu) ir jāpievieno VIIS pie konkrētās licencētās izglītības programmas. Pēc tam jānosūta paziņojums par grozījumu veikšanu VIIS uz e-pasta adresi:

Ja izglītības programmas grozījumi būs veikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Izglītības kvalitātes valsts dienests izdarīs ierakstu sadaļā “Piezīmes” pie konkrētās izglītības programmas. Gadījumā, ja pievienotajos dokumentos būs nepietiekamas ziņas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākais eksperts informācijas precizēšanai sazināsies ar izglītības iestādi.

 

Uzmanību!

Mācību plānus varēs ievadīt pēc VIIS funkcionalitātes pilnveides.

Izglītības likuma Pārejas noteikumu 71.punktā noteikts, ka izglītības iestādēm jānodrošina vidējās izglītības pakāpes izglītības programmu atbilstība likuma prasībām par izglītības ieguves valodu un iesniegšana licencēšanai līdz 2020. gada 30. aprīlim.

0 replies

Pievienot komentāru

Vēlies pievienoties diskusijai?
Jūtieties brīvi!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *