Izglītības iestādēm jāpublicē aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm katru gadu līdz 1. septembrim ir jāaktualizē pašnovērtējuma ziņojums un jāpublicē tas izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē.