Izglītības kvalitātes valsts dienests informē par plānotajām izmaiņām akreditācijā

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) 2020. gadu sācis ar vairākiem pasākumiem, kuros sniedzam plašu informāciju par plānotajām izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, saskaņojot to ar izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kā arī jauno vispārējās izglītības saturu. Pasākumos ar prezentācijām par izmaiņām akreditācijas sistēmā un metodikā, kā arī aktuālajiem pētījumiem izglītības kvalitātes jautājumos uzstājās kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča un Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols. Kopumā notika četri reģionālie semināri Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā un Rīgā, kā arī tiešsaistes seminārs Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vadītājiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Seminārus, kas tiek īstenoti kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi, finansē Izglītības un zinātnes ministrija no pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

 

Publicējam prezentācijas un materiālus no reģionālajiem semināriem

Zemgales reģionālā semināra materiāli (Jelgava, 21.02.2020.)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba prioritātes 2020.gadā un izstrādātais MK noteikumu projekts par akreditāciju. I.Juhņēviča, 21.02.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 21.02.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 21.02.

 

Latgales reģionālā semināra materiāli (Daugavpils, 25.02.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 25.02.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 25.02.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 25.02.

 

Rīgas reģionālā semināra materiāli (Rīga, 11.03.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 11.03.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 11.03.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 11.03.

 

Valmieras reģionālā semināra materiāli (Rīga, 10.03.2020.)

Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts. I.Juhņēviča, 10.03.

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 10.03.

Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. R.Ozols, 10.03.

 

Kurzemes tiešsaistes semināra materiāls (03.04.2020.)

Pārmaiņas akreditācijā vispārējā izglītībā. Tiešsaistes tikšanās Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vadītājiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem 

 

Materiāls visiem semināru dalībniekiem

Video “Akreditācija vispārējā izglītībā: izstrādātais MK noteikumu projekts” (I.Juhņēviča)

Video “Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika un pašnovērtējuma ziņojums no 2020./2021.m.g.”  (R.Ozols)

Video “Akreditācijas norise vispārējā izglītībā no 2020./2021.m.g. (R.Ozols)

 

Izglītības iestādes pašvērtēšanas metodika vispārējā izglītībā

Aptaujas anketa par pašvērtēšanas metodiku

Atbildes uz jautājumiem par pašvērtēšanas metodiku. Atbildes līdz 2020.gada 20.martam

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *