Izstrādāti psihologu reģistrāciju un sertifikāciju regulējošie Ministru kabineta noteikumu projekti

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir izstrādājusi un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” un Ministru kabineta noteikumu projektu “Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”, kā arī šo noteikumu projektu anotācijas.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Psihologu likumā noteikto deleģējumu un nosaka psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas un psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtību, Psihologu sertifikācijas padomei iesniedzamos dokumentus, valsts nodevu apmērus, sertifikācijas pārbaudījuma un psihologa-pārrauga pārbaudījuma maksas apmērus.

Psihologu sertifikācijas padomes nolikums nosaka Psihologu sertifikācijas padomes sastāvu, uzdevumus, darbību un tiesības.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” pielikumi

1.Pielikums

2.Pielikums

3.Pielikums

4.Pielikums

5.Pielikums

6.Pielikums

7.Pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Psihologu reģistrācijas, sertifikācijas, resertifikācijas, psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekts „Psihologu sertifikācijas padomes nolikums”

Ministru kabineta noteikumu projekta „ Psihologu sertifikācijas padomes nolikums” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)