Jaunajā mācību gadā turpināsies projekta “PuMPuRS” īstenošana un sāksies pirmsskolas iestāžu vadītāju vērtēšana

28.08.2017.

Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā, skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Būtisks jaunums kvalitātes dienesta darbā būs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, kas tiks sākta no 2018. gada 1. janvāra. Tādēļ kvalitātes dienests ir izsludinājis pieteikšanos uz pirmsskolu vadītāju novērtēšanas ekspertu vietām, organizēs jaunajiem ekspertiem kursus, kā arī sagatavos metodisko materiālu veiksmīgākam novērtēšanas procesa sākumam.

Kvalitātes dienesta prezentācija “Izglītības kvalitātes valsts dienesta aktualitātes
2017./2018. mācību gadā” apskatāma šeit.