Kvalitātes dienestā viesojas Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības darbinieki

Piektdien, 27. maijā Izglītības kvalitātes valsts dienestā viesojās Balvu novada izglītības pārvaldes pārstāvji un Balvu, Baltinavas un Rugāju novada izglītības iestāžu vadītāji.

Vispirms viesus uzrunāja kvalitātes dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, kura pastāstīja par aktualitātēm kvalitātes dienestā un novēlēja vasarā labi atpūsties un uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam.

Informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, tajā skaitā Izglītības likuma grozījumiem, kuri stāsies spēkā šā gada 1. jūnijā, sniedza kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks Ivans Jānis Mihailovs.

Par aspektiem, kas jāņem vērā izglītības programmu licencēšanas procesā, ievadot informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā, kā arī pārbaudot pedagogu un tehnisko darbinieku atbilstību Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem ierobežojumiem, informēja kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta un Uzraudzības departamenta pārstāvji.

Tikšanās noslēgumā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Evija Uzare atbildēja uz viesu jautājumiem un atgādināja svarīgu informāciju saistībā ar izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju.