Kvalitātes dienestā viesojas Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji

Otrdien, 26.septembrī, Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kvalitātes dienests) viesojās Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji, lai uzklausītu Latvijas pieredzi EQAVET indikatoru ieviešanā un pārrunātu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu abās valstīs.

Tikšanās laikā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Sarmīte Dīķe iepazīstināja viesus ar kvalitātes dienesta darbu, galvenajām funkcijām, 2017. gadā sāktās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas pamatprincipiem, kā arī sīkāk pastāstīja par izglītības iestāžu un izglītības programmu pašvērtēšanas un akreditācijas procesu.

Ņemot vērā Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvju interesi par izglītības kvalitātes novērtēšanu Latvijā, Kvalitātes novērtēšanas departamenta pārstāves Agija Reča un Līva Šmaukstele detalizēti raksturoja kvalitātes dienesta kā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, t.i., EQAVET koordinācijas punkta Latvijā līdzšinējo darbu, skaidroja EQAVET indikatoru ieviešanas gaitu Latvijas profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un aprakstīja ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču novērtēšanas procesu.

Savukārt Bulgārijas viesi pastāstīja par Bulgārijas izglītības sistēmu, aģentūras darbu profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un diskutēja par aktualitātēm izglītībā.