Kvalitātes dienests atsāks akreditāciju, daļu procesa īstenojot attālināti

Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) no 14. aprīļa atsāks vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, akreditācijas sākuma daļu īstenojot attālināti, bet noslēguma daļu – klātienē, pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Vienlaikus, lai nodrošinātu izglītības iestāžu darbības tiesiskuma nepārtrauktību, 3. aprīlī pieņemtajā likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” līdz 2020. gada 31. decembrim pagarināts vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas termiņš (iestādēm un programmām, kuru akreditācijas termiņš beidzas līdz 31. augustam). Atbilstoši līdz 31. decembrim pagarināts arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas termiņš un akreditācijas termiņš pirmoreiz akreditējamām licencētām vispārējās un profesionālās izglītības programmām, ja izglītības iestādē jau tiek īstenota cita akreditēta vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības programma (ja iesniegums par akreditāciju tika iesniegts līdz 5. aprīlim).

Lai pēc ārkārtējās situācijas beigām varētu paredzētajā laikā pabeigt visu plānoto izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju, kvalitātes dienests no 14. aprīļa pakāpeniski atsāks akreditācijas procesu, daļu no tā īstenojot attālināti.

Plānotā akreditācijas norise nosacīti sadalīta četrās daļās. Tāpat kā līdz šim, vispirms notiks dokumentu izvērtēšana kvalitātes dienestā. Otrā akreditācijas norises daļa, būs ekspertu attālinātas intervijas ar skolas direktoru, vietniekiem, pedagogiem, atbalsta personālu, skolas padomi, dibinātāja pārstāvjiem un izglītojamajiem. Attālinātajām intervijām paredzēta viena diena un šobrīd plānots izmantot ZOOM platformu, vienlaikus visas sarunas ierakstot tālākās analīzes iespējām. Akreditējot tālmācības programmas, notiks arī attālināta mācību stundu vērošana.

Trešo akreditācijas procesa daļu eksperti uzsāks pēc ārkārtējās situācijas beigām, kad izglītības iestādēs būs atsācies klātienes mācību darbs. Vispirms tiks veiktas EDURIO īstenotās pedagogu, vecāku un skolēnu aptaujas un to analīze, kam sekos viena līdz divas klātienes dienas (atkarībā no plānotās stundu vērošanas), kurās eksperti iepazīsies ar skolu, vēros mācību stundas (minimums 30 % pedagogu mācību stundu), organizēs situāciju analīzes un fokusgrupas diskusijas. Pēc šīs klātienes daļas beigām eksperti sagatavos akreditācijas komisijas ziņojumu par izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un kvalitātes dienests pieņems lēmumu par akreditāciju.

Paredzēts, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu varēs īstenot arī pilnībā attālināti, analizējot veikto anketēšanu, organizējot attālinātas intervijas un fokusgrupu diskusijas par izglītības iestādei svarīgiem jautājumiem, pedagoģijas un skolvadības aktualitātēm. Savukārt, vērtējot pirmsskolas vadītāja profesionālo darbību, eksperti veltīs vienu dienu, lai iepazītos ar pirmsskolas darbu klātienē.

 

Materiāli no 09.04.2020. tiešsaistes tikšanās par izglītības kvalitātes vērtēšanu ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācija un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšana ārkārtējās situācijas laikā. I.Juhņēviča

Metodika izglītības iestāžu, izglītības programmu akreditācijai un izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanai ārkārtējās situācijas laikā. R.Ozols

Tiešsaistes tikšanās par akreditāciju ārkārtējās situācijas laikā (09.04.2020. videoieraksts)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *