Latvijā viesojas Lietuvas Nacionālās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvji

2017.gada 1. un 2. jūnijā Latvijā viesojās Lietuvas Nacionālās izglītības kvalitātes aģentūras vadītājs un darbinieki. Viesi iepazinās ar Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas un Jelgavas 4.vidusskolas darbu, kā arī ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas stāstījumu par darbu pie kompetenču pieejas mācību saturā. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga un Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs sniedza viesiem ieskatu Latvijas izglītības sistēmā, Latvijas izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmā un akreditācijas procesā, kā arī izglītības tiesiskuma uzraudzības darbā. Latvijas un Lietuvas pārstāvji apmainījās domām par izglītības kvalitātes nodrošināšanas aspektiem un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu.