Licencēto izglītības programmu reģistri

Informāciju par licencētajām vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmām

var apskatīt Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) www.viis.lv sadaļā “Iestādes”, 

meklējot pēc iestādes nosaukuma vai izglītības programmas parametriem. 

Gadījumā, ja dati par izglītības programmu VIIS nav pieejami,

lūdzam sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta

Licencēšanas un reģistru departamenta vecāko referenti Bangu Salmiņu.

Tālr. 67367202, e-pasts: banga.salmina@ikvd.gov.lv