Līdz gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs piedalīties supervīzijā

Līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 27. maijā Ministru kabinets izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai, mentālās veselības veicināšanas pasākumiem skolā un supervīzijām pedagogiem. Kopumā šim projektam piešķirts 3,3 milj. eiro liels finansējums.

Supervīziju programmā pedagogiem sniegs īpaši pielāgotu un mērķtiecīgu atbalstu. Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Lai nodrošinātu supervīziju īstenošanu pašvaldību dibināto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests slēgs līgumus ar pašvaldībām, piešķirot finansējumu atbilstoši attiecīgajā teritorijā nodarbināto pedagogu skaitam un notikušajām supervīzijām. Tāpat pašvaldībām tiks pārskaitīts finansējums, lai nodrošinātu supervīzijas pašvaldību teritorijā esošo privāto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem.

Savukārt supervīziju organizāciju augstākās izglītības iestāžu un valsts profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienests, attiecīgi slēdzot līgumu un pārskaitot finsnsējumu par supervīzijām šo iestāžu pedagogiem.

Katrs pedagogs varēs piedalīties vienā līdz 10 cilvēku lielas grupas supervīzijā (trīs supervīziju stundas), un, ievērojot supervīzijas ētikas principus, būs nodalīta izglītības iestādes vadītāju (direktors, direktora vietnieks, metodiķis) un pedagogu supervīzija.

Supervizorus izvēlēsies atbilstoši publiskā iepirkuma principiem, un atkarībā no valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai grupu supervīzijas notiks vai nu klātienē vai attālināti. Supervīziju organizēšanai un norisei Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādās vadlīnijas, kuras publicēs tīmekļvietnē. Līdz gada beigām kopumā paredzēts īstenot 5 500 supervīzijas.

Supervīzija tiek skaidrota kā mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts speciālistiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai. Supervīzijas laikā tās dalībnieki apgūst pašpalīdzības un pašvadības metodes un pieejas, attīstīta prasmi palīdzēt sev un citiem, apzina savu izaugsmes potenciālu un attīsta jaunu skatījumu uz savu darba un personisko vidi.

Priekšlikumus psihoemocionālā atbalsta programmai pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izstrādājusi, jo pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem nācies ilgstoši pielāgoties noteiktajiem ierobežojumiem, mainot ikdienas ritmu un meklējot optimālus risinājumus mācību procesa nodrošināšanai un atbalsta organizēšanā un sniegšanā bērniem.

Izpētēs konstatēts, ka pandēmijas ietekmē ievērojami paaugstinājies pedagogu stresa līmenis un izdegšanas riski, kas kopumā atstāj negatīvu ietekmi uz pedagogu un pastarpināti arī skolēnu fizisko un garīgo veselību, psihoemocionālo labklājību.

Vairāku pasaules pētījumu rezultāti liecina, ka supervīzija ir efektīvs un pat nepieciešams atbalsta līdzeklis, kura īstenošanas rezultātā uzlabojas darba un attiecību kvalitāte, veidojas labvēlīga izglītības vide, pozitīvi ietekmējot izglītības kvalitāti.

Par supervīziju organizēšanas kārtību Izglītības kvalitātes valsts dienests plašāku informāciju sniegs pašvaldību izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadītāju kursos, kas notiks jūnijā.

 

2 replies
 1. Vija
  Vija says:

  Labdien, es esmu sporta skolotāja RPII “Pasaka”. Vēlos uzzināt atbildes uz darba organizēšanas jautājumiem.

  Atbildēt
  • Jana Veinberga
   Jana Veinberga says:

   Pašvaldību izglītības iestāžu pedagogiem supervīzijas organizēs pašvaldības (pēc līguma noslēgšanas ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu). Noteikti saņemsiet informāciju no izglītības iestādes vadītāja par iespēju pieteikties supervīzijai. Ja tādu aicinājumu nesaņemat, lūdzu vērsieties pašvaldības izglītības departamentā.

   Atbildēt

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *