Pedagoga privātpraksē īstenojamā izglītības programma

Normatīvajos aktos [1] ir noteiktas daudzveidīgas prasības izglītības programmu izstrādei un noformēšanai, taču nemainīgas ir prasības par programmas sastāvdaļām, t.i.:

1. Programmas aktualitāte / nepieciešamība

2. Mērķis

3. Uzdevumi

4. Mērķauditorija

5. Informācija par īstenošanas gaitu 

6. Programmas saturs un īstenošanas plāns 

7. Plānotie rezultāti 

8. Vērtēšanas kārtība 

9. Metodes

10. Nepieciešamie līdzekļi 

11. Izmantotā literatūra un avoti

Sīkāka informācija par izglītības programmu izlasāma zemāk publicētajā bukletā “Pedagoga privātprakse”.

[1] Izglītības likuma 1. panta 13. punkts un 33. panta pirmā daļa;

Vispārējās izglītības likuma 17. panta pirmā daļa;

Profesionālās izglītības likuma 25. panta pirmā daļa.

Pedagoga privātprakse (buklets) 

Konsultācijas var saņemt pa tālruņiem 67367202, 28394970 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos.