Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija

Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir izveidota Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu

izsniegšanas komisija šādā sastāvā:

 Priekšsēdētājs Ivans Jānis Mihailovs, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta direktores vietnieks
 Priekšsēdētāja vietnieks Maksims Platonovs, Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieks
 Locekļi Ilga Rākina, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte
Dina Jēkabsone, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte
Dace Saleniece, Kvalitātes dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta Vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā
 Komisijas sekretāre Aira Aija Krūmiņa, Kvalitātes dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte