Par psihologa reģistrāciju Psihologu reģistrā, par psihologa sertifikāta izsniegšanu un psihologa-pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa-pārrauga reģistrēšanu Psihologu reģistrā ir jāmaksā valsts nodevas.   Valsts nodevas apmērs ir šāds:

  • par psihologa reģistrēšanu Psihologu reģistrā – 10 euro;
  • par psihologa sertifikāta izsniegšanu (par katru jomu atsevišķi, tai skaitā veicot resertifikāciju) – 10 euro;
  • par psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanu un psihologa–pārrauga reģistrēšanu Psihologu reģistrā (par katru jomu atsevišķi) – 10 euro.

  Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,  LV03TREL1060150929900) attiecīgi pirms personas (psihologa) reģistrēšanas reģistrā, psihologa sertifikāta iegūšanas, psihologa–pārrauga tiesību piešķiršanas.