Publicēts kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sagatavojis un publicē pārskatu par 2017. gada darbu. 2017. gadā kvalitātes dienesta darbā bija trīs galvenās prioritātes: izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšana, izglītības iestāžu uzraudzība saistībā ar jauno Izglītības likuma normu un audzināšanas vadlīniju ieviešanu, ESF projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS īstenošana, sākot sniegt individuālu atbalstu bērniem ar risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības un pamest skolu.

Tāpat kvalitātes dienests kā katru gadu ir pildījis nolikumā noteiktās funkcijas – reģistrēt izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, izsniegt sertifikātus privātprakses pedagogiem, veikt izpēti par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem un ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, licencēt un akreditēt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, akreditēt izglītības iestādes, izsniegt atļaujas strādāt par pedagogu iepriekš sodītām personām, uzraudzīt izglītības procesa tiesiskumu u.c.

Kvalitātes dienesta 2017. gada publiskais pārskats

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *