Saites

Nozares saites Izglītības un zinātnes ministrija

Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Studiju un zinātnes administrācija

Valsts aģentūra “Latviešu valodas aģentūra”

Latvijas Zinātnes padome

Latvijas Zinātņu akadēmija

Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Datu bāzes un portāli Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

Studiju virzienu reģistrs

Skolas.lv

Rīgas pašvaldība un izglītība Rīgā Rīgas pašvaldības portāls (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments)

E-skola.lv

Latvijas valsts institūcijas Latvijas valsts portāls

Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze

Nozares Eiropas institūcijas un to partnerinstitūcijas Latvijā EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training

Nacionālais koordinācijas punkts Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras piesaistei Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai

ReferNet Latvija

Akadēmiskās informācijas centrs

Neformālās un informālās mācīšanas rezultātu atzīšana Latvijā

Nozaru ekspertu padomes

Nozares starptautiskās institūcijas un to kontaktpunkti Latvijā UNESCO – The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Nozares mediji Latvijas Vēstnesis 

Izglītība un Kultūra

Skolas Vārds

Starptautiskās organizācijas Education International

Unite for Quality Education

Microsoft in Education

Microsoft Partners in Learning

SOROSA FONDS Latvija

AFS Latvija

Ārvalstu valsts organizācijas nozarē OFSTED – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (UK)
Nozares organizācijas Iespējamā misija
Sabiedriskās organizācijas un biedrības Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA)

Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrība (LIZDA)

Vecāki par izglītību

Latvijas Vecāku kustība

Vecāku forums

Latvijas Vecāku apvienība “Visi”