Aicinām pieteikties akreditācijas ekspertu mācībām

Akreditācijas ekspertu mācībās no 2018.gada janvāra līdz septembrim 15–20 ekspertiem būs iespējams apgūt jomu “Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem” (sadaļas 4.2., 4.4., 4.6.) akreditācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kursus organizē Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Lasiet informāciju par pieteikšanās kārtību, prasībām pretendentiem un programmas aprakstu Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Mūžizglītības un kultūras institūts “VITAE” tīmekļa vietnē.

Pieteikumus pieņem līdz 2018.gada 12.janvārim.