Izglītības kvalitātes valsts dienests pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
*pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu,

zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504
vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtēs izglītības iestāžu vadītājus

Izglītības kvalitātes valsts dienests izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību”. Ministru kabineta noteikumu mērķis ir regulēt kārtību, kādā […]

Aicinām pieteikties uz pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju novērtēšanas ekspertu vietām

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina līdz 13. jūlijam pieteikties interesentus, kas vēlas kļūt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ekspertiem. Pēc pieteikumu saņemšanas notiks ekspertu atlase un 36h […]

Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis vadlīnijas pedagogu supervīziju organizēšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis un publisko Vadlīnijas pedagogu supervīziju organizēšanai un īstenošanai. Vadlīnijām pievienots Protokols par pieņemto lēmumu SUPERVĪZIJAS PEDAGOGIEM pakalpojuma līguma noslēgšanai (paraugs), kā arī Līgums Par supervīzijas pakalpojuma […]

Aicina pieteikties nodarbībām Direktoru vietnieku klubā

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” 2021. gada 16. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.40 tiešsaistē piedāvā izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem nodarbības Direktoru vietnieku klubā […]

Pieejami kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” pirmo divu dienu materiāli

No 2021. gada 22. aprīļa 824 visu veidu izglītības iestāžu vadītāji piedalās 72 stundu kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem, sagatavojot izglītības iestādes […]

Līdz gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs piedalīties supervīzijā

Līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku […]