Uzmanību!

Izglītības kvalitātes valsts dienests no 10. jūnija pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta un tikai gadījumā, ja informācijas un / vai dokumentu apmaiņa vai pakalpojuma pieteikšana citā ceļā nav iespējama. 

Lai pieteiktos apmeklējumam, lūdzam zvanīt: +371 67222504
vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Saņemot pakalpojumu klātienē, lūdzam ievērot papildu drošības pasākumus Covid-19 mazināšanai, ievērot 2 m distanci un izmantot sejas aizsegu.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās nedrīkst uzturēties personas, kurām:
*Noteikta pašizolācija;
*Noteikta mājas karantīna vai stingrā izolācija;
*Ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Atgādinām, ka dokumentus var nosūtīt:
*izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus,
*elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv
*pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Informācija par mācību procesa organizāciju 2020./2021. mācību gadā

No 10.jūnija klātienē atļauts īstenot:

*izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmās;

*konsultācijas izglītības iestādē, gatavojoties valsts pārbaudījumiem, profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem un iestājpārbaudījumiem;

*valsts pārbaudījumus, profesionālās kvalifikācijas eksāmenus un iestājpārbaudījumus, ņemot vērā jau iepriekš Veselības ministrijas izstrādātos higiēnas, drošības un distancēšanās ieteikumus;

*papildu mācību pasākumus un pēcpārbaudījumus, pamatizglītības pakāpē (nedrīkst notikt vienlaikus ar kvalifikācijas eksāmeniem);

* profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi un pārbaudījumus, ja tos nav iespējams īstenot attālināti;

*izglītības procesu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās, tai skaitā pārbaudījumu norisi (līdz 2020. gada 31. augustam maksimālais dalībnieku skaits grupā – 50 personas);

*izglītības procesu interešu izglītības programmās, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus

*norises bērnu nometnēs (bērnu skaits grupā – ne vairāk kā 30), vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes, ja to atļauj nometnes iekārtojums un platība.

Jāatceras, ka atļautās norises nedrīkst notikt vienlaikus ar citām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās.

Ar informāciju par iespējamām norisēm un ierobežojumiem sporta jomā var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē.

Nedrīkst aizmirst par distanci un higiēnas noteikumiem!

Akreditācija un izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana

Licencētas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, kas akreditējamas  līdz 2020. gada 31. augustam, tiek pielīdzinātas akreditētām līdz 2020. gada 31. decembrim, ja Izglītības kvalitātes valsts dienestā bija saņemts akreditācijas iesniegums līdz 5.aprīlim un izglītības iestādē tiek īstenota cita akreditēta vispārējās izglītības programma vai profesionālās izglītības programma (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmu). Izglītības iestāde līdz 31. decembrim ir tiesīga izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus par šādai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, kas veicama līdz 2020. gada 31. augustam, tiek pagarināta līdz 2020. gada 31. decembrim.

Publicēts kvalitātes dienesta 2019. gada publiskais pārskats

Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis un publicējis 2019. gada publisko pārskatu. 2019. gads kvalitātes dienestam ir bijis 10 gadu jubilejas gads, kas mudinājis pārskatīt 10 gados paveikto un plānot nozīmīgas […]

Kvalitātes dienests reģistrēs un sniegs atbalstu starptautiskajām skolām

Ceturtdien, 2. jūlijā, Latvijas Republikas Saeima pieņēma Starptautisko skolu likumu. Skolas, kuru pamatdarbības veids ir starptautiski atzītu vispārējās izglītības programmu īstenošana, Izglītības kvalitātes dienests (kvalitātes dienests) reģistrēs Izglītības iestāžu reģistrā, […]

Kursos “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” pārrunā vērtēšanu un pedagogiem nepieciešamo izglītību

Izglītības kvalitātes valsts dienests attālināti turpina īstenot kursus “Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati” vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un novadu/pilsētu izglītības speciālistiem. Kursu trešajā dienā – 18. jūnijā – tika […]

Izstrādāti jauni akreditācijas noteikumi

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izstrādājis un nodod publiskai apspriešanai jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu […]

Apstiprina grozījumus izglītības iestāžu reģistrācijas kārtībā

2020. gada 9. jūnijā apstiprināti grozījumi izglītības iestāžu reģistrācijas noteikumos. Tajos noteikts, ka turpmāk izglītības iestādēm būs pienākums pašām aktualizēt informāciju par nolikumu, vadītāju un izglītības programmas īstenošanas vietas adresēm […]

Datu valsts inspekcija: apliecinājumu prasīšanai nav tiesiska pamata

Izglītības kvalitātes valsts dienests ir saņēmis Datu valsts inspekcijas vēstuli, kurā vērsta uzmanība uz to, ka apliecinājumu prasīšana par personas veselības stāvokli vai ierašanos no ārvalstīm ir nepamatota personas datu […]