Ticu, ka tikai sadarbojoties un atbalstot vienam otru un visiem kopā – bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem izglītībā iesaistītajiem – varam celt izglītības kvalitāti katra iedzīvotāja un valsts attīstības labā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Inita Juhņēviča                    

Skolēnu “iesvētības” nedrīkst būt vardarbīgas

Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka jaunuzņemto skolēnu „iesvētību pasākumi” nedrīkst būt saistīti ar vardarbību, apdraudējumu skolēnu dzīvībai un veselībai, kā arī cilvēciskās cieņas pazemošanu. Izglītības iestādēm jāpievērš uzmanība, ka “iesvētību” pasākumi vienmēr ir uzskatāmi par skolas organizētu pasākumu Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” […]

Kvalitātes dienestā viesojas Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji

Otrdien, 26.septembrī, Izglītības kvalitātes valsts dienestā (kvalitātes dienests) viesojās Bulgārijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības aģentūras pārstāvji, lai uzklausītu Latvijas pieredzi EQAVET indikatoru ieviešanā un pārrunātu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu abās valstīs. Tikšanās laikā Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktores vietniece Sarmīte Dīķe iepazīstināja viesus ar kvalitātes dienesta darbu, galvenajām funkcijām, 2017. gadā sāktās izglītības iestāžu vadītāju profesionālās […]

Apstiprināts jauns Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Izglītības iestādēm jāpublicē aktualizēts pašnovērtējuma ziņojums

Sākoties jaunajam mācību gadam, Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka izglītības iestādēm katru gadu līdz 1. septembrim ir jāaktualizē pašnovērtējuma ziņojums un jāpublicē tas izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietnē.

Lielākā daļa skolu gatava jaunajam mācību gadam

31.08.2017. Izvērtējot pašvaldību sniegto informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests (kvalitātes dienests) secinājis, ka lielākā daļa skolu ir gatava jaunajam, 2017./2018. mācību gadam. 89 % pašvaldību informē, ka celtniecības un remontdarbi izglītības iestādēs jau pabeigti vai tiks pabeigti tuvākajās dienās – līdz mācību procesa sākumam – un bērni varēs ierasties atjaunotās, drošās telpās. Savukārt līdz 2018. gada sākumam […]

Jaunajā mācību gadā turpināsies projekta “PuMPuRS” īstenošana un sāksies pirmsskolas iestāžu vadītāju vērtēšana

28.08.2017. Pirms jaunā mācību gada sākuma Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) pārstāvji jau tradicionāli tiekas ar izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem dažādās Latvijas vietās, informējot par aktualitātēm izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanā, skolām saistošajā normatīvajā regulējumā, kā arī ESF projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Būtisks jaunums kvalitātes dienesta darbā būs pirmsskolas izglītības […]