Izstrādāti grozījumi kvalitātes dienesta maksas pakalpojumu centrādī

Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju ir izstrādājis un publisko Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, kā arī šo noteikumu projekta anotāciju.

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi iekļaut Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenā darba devēja obligāto iemaksu likmi, precizēt iepriekš sodīto personu izvērtēšanas maksas pakalpojumu, ievērojot Satversmes tiesas 2017. gada 24. novembra spriedumu lietā Nr. 2017-07-01, un paredzēt jaunu dienesta sniegto maksas pakalpojumu – pieteikuma (iesnieguma) un tam pievienoto dokumentu projekta sākotnējā caurlūkošana (pirmspārbaude).

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis””

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1. pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2. pielikums

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *